بایگانی

Archive for the ‘رادیو دمکراسی شورایی’ Category

اقدامات نژادپرستانه رژیم جمهوری اسلامی در قبال افغان‌های ساکن ایران … گفتگو با بهرام رحمانی

آوریل 9, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

بیشتر بخوانید…

«گزارشی از شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس و نگاهی به مبازرات کارگران … گفتگو با بهروز خباز

مارس 30, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

تعیین دستمزدهای کارگری بر چه اساس و معیاری تنظیم می‌شود…گفتگویی با بهروز خباز، فعال کارگری

فوریه 28, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

تاثیر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بر وضعیت معیشتی کارگران / گفتگو با مرتضى افشارى

ژانویه 5, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

صفحاتی از تاریخ مبارزاتی مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی (قیام خونین صیادان انزلی) در گفتگویی با فریدون گیلانی

اکتبر 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

نگاهی به قانون کار ایران و بررسی پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار … گفتگو با صدیق اسماعیلی

سپتامبر 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و پیامدهای آن و دستگیری همزمان فریبرز رئیس دانا … گفتگو با بهرام رحمانی

دسامبر 23, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال