بایگانی

Archive for the ‘رحمت خوشکدامن’ Category

تفسیر جهان یا تغییر آن ! ( بخش دوم )

فوریه 27, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

  ( درنقد نظرات رفیق روزبه  )

در بخش اول این مقاله توضیح دادم که رفیق روزبه – نقش تئوری ( ذهن ) را در حد تفسیر جهان می بیند و رابطه ارگانیک تئوری و پراتیک را  درنمییابد . حال در این بخش از مقاله به  موضوع  دیگری می پردازم که  مدام در نوشته های او تکرار می شود و آن اینکه  او هیچ مرزی بین طبقات نمی بیند  و به  همان تئوری خلق و ضد خلق  اعتقاد دارد   و بر این  باور است  که   در تداوم مبارزه میان خلق و ضد خلق  مردم   به سوژه "خود رهان" دست می یابند .  (1) برا ی روشن شدن این مطلب به توضیح آن می پردازم .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رحمت خوشکدامن

تفسیرجهان یا تغییرآن!(بخش اول)

ژانویه 24, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

(در نقد نظر رفیق روزبه )

مقدمه        

  تغییر و تحولات  دو دهه  گذشته  سبب شد  که حتی عقب مانده ترین  گرایشات چپ نیز تکانی به خود دهند و به این نتیجه  برسند  که دیگر نمی توان بدون نقد و بررسی  گذشته  گامی به جلو برداشت .  در این میان هستند کسانی که بدون نقد ریشه ای و رادیکال به  پایه های نظری خود ، تنها به بد و بیراه گفتن  اکتفاء می کنند و تمایل دارند که خود را پرچم دار روشنگری و تحول نظری جلوه دهند و براستی که گاهی نمی توان  این همه جسارت در تغییر موضع را باور کرد .  اما وقتی که  در نظرات این رفقا اندکی تعمق می کنی معلوم می شود  که این عده  خود نیز متوجه نیستند که چه می گویند و تنها برای آنکه از غافله عقب نمانند هم رنگ جماعت شده اند و موافق جهت آب شنا می کنند .  رفیق روزبه  جزء این دسته از رفقاست که با نظرات انتقادی مغشوش خود مجموعه درهم برهمی را به نمایش می گذارد که تحریک کننده است و آدمی نمی تواند در قبال آن  سکوت اختیار کند .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رحمت خوشکدامن

ضد دولت گرایی آنارشیستی

اوت 12, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

خلاصه رفیق روزبه پس از مدتی موفق می گردد که از لای شکافها بیرون آید و به نظرات خود اندکی صراحت  دهد . از چنین اقدامی باید استقبال کرد و آن را به فال نیک گرفت .  چرا که دیگر می توان امیدوار بود که آدمی با یک روزبه سروکار دارد .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رحمت خوشکدامن

به شعور خواننده احترام بگذارید !

ژوئن 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بدون تفسیر !

در سایت راه کارگرمقاله ای به قلم رسول آرام درج شده  ، که هر خواننده ای با خواندن عنوان مقاله  (1)، چنین تصور می کند   که  او می خواهد به یکی از معضلات مهم جنبش چپ پاسخ دهد .  با چنین امیدی به خواندن ادامه می دهی  اما در همان  چند سطر اول این امیدواری به یآس تبدیل می گردد .  با تعجب و کنجکاوی مقاله را تا انتها می خوانی  ، پی می بری که او هیچ نکته با اهمیت و مهمی برای گفتن ندارد .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رحمت خوشکدامن

وقتی که رفیق به تناقض گویی می افتد !بخش دوم

آوریل 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

دربخش اول این مقاله پیرامون سه موضوع : " 1- طبقه کارگر وسایر طبقات 2- طبقه کارگر و خود رهانی 3- طبقه کارگر و حزب سیاسی "  نظرم را بیان کردم و گفتم که رفیق روزبه برای اینکه بگوید منتقدین نظر او را بد فهمیده اند ، به تناقض گوئی سقوط می کند . در این بخش از مقاله به توضیح تنها همین مطلب می پردازم .   

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رحمت خوشکدامن

کمون پاریس همیشه زنده است !

مارس 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

از کمون بیاموزیم !*
درسپیده دم 18 مارس کارگران پاریس با شهامتی بی نظیر و قهرمانانه در وضعیتی استثنائی با فریادهای زنده باد کمون  حکومت بورژوازی را سرنگون می کنند . کمیته مرکزی گارد ملی که درآن لحظه 215 گردان متشکل را تحت فرمان خود داشت ، تمام قدرت را در دست میگیرد و فرمان تسخیر تمام مراکز مهم دولتی را صادر می کند .  بورژوازی و نماینده اش " این فسقلی بد نهاد تی یر " به ورسای متواری می شوند و از آنجا برای بازپس گردانیدن حکومت از دست رفته شان تلاش می کنند .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رحمت خوشکدامن

وقتی که رفیق به تناقض گویی می افتد ! بخش اول

مارس 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

رفیق روزبه درمقاله ای بنام  "رهبری خوب یا خود رهبری ؟!" سعی کرده در پاسخ به منتقدین ، موضع خود را در قبال رهبری بیان دارد . اما او بجای روشن کردن این موضوع ، به بازی با کلمات پناه می برد و منتقدان را متهم می کند که نظر او را بد فهمیده اند و بجای  هم صدا شدن با او  به انتقاد و مقابله با نظرات او برخاسته اند و شب و روز دعا کننان به دنبال یافتن رهبری خوب برای جنبش های توده ای کشورهای عربی هستند . او منتقدان را نصیحت می کند و می گوید که  از تجربه انقلاب بهمن 57 ایران بیاموزند .از اینرو می پرسد  آیا نباید " بخاطر عدم تسلط این گفتمان ( رهبری بلامنازع اسلامی )  بر انقلاب یک کشور اسلامی مهمی چون مصر ، سجده شکر به جا " آوریم ؟!  و برای اثبات این مطلب یعنی بجا آوردن سجده شکر!! نظرات در هم و برهمی  را ردیف می کند .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رحمت خوشکدامن