بایگانی

Archive for the ‘رحیم محمودی’ Category

گرگ‌ها بە جان همدیگر افتاده‌اند

ژوئیه 8, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

نظام و سلسلە قوانین سیاسی فرهنگی کە منابع و ابرازها حاکمیت و تصمیم گیری و شاهرگ های قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارد، امروز با بروز شکاف در ساختار قدرت، همچون گرگ‌های گرسنه و هار بە جان همدیگر افتاده‌اند تا هر کدام سهم بیشتری از هستی قربانیان بی پناه را بدست آورند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رحیم محمودی

یاد پیشمرگ کومەلە یار و یاور کارگران و زحمتکشان، علی رشیدزادە (علی چاورەش) گرامی باد!

ژوئیه 3, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:رحیم محمودی

نگاهی بە اطلاعیە دبیر خانە حزب کومەلە بە مناسبت مرگ عزت اللە و هالە سحابی‌!

ژوئن 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

دست درازی جمهوری اسلامی بر مردمان شریف ایران محکوم است. ولی چیزی کە از نظر من قابل فهم نیست اشک تمساح دبیر خانە حزب کومەلە کودستان ایران در رابطه با مرگ عزت اللە سحابی است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رحیم محمودی

زندە باد اعتصاب، زندە باد اتحاد

مه 29, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بعداز سرنگونی رژیم پهلوی و به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران، جنبش کارگری در کُردستان شکل تازەای بە خود گرفت و با علنی شدن سازمان‌های چپ کُردی، محفل‌های کارگری در کُردستان رونق گرفتند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رحیم محمودی

دیروز در ایران روز مادر بود!

مه 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سر دستە تیر خلاص زنان، احمدی نژاد در سایت بازتاب آنلاین بە تاریخ ٢/٣/١٣٩٠ در همایش «بانوی بصیر» کە بە منظور تجلیل از زنان برگزیدە جمهوری اسلامی در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد افزود: اگر روزی همسرم را نبینم می‌میرم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رحیم محمودی

پاسخی کوتاه بەدلتنگیهای دختران میرحسین موسوی

مه 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

نود روز پس از زندان خانگی و دلنوشتەای از دختران میرحسین و رهنورد.
نود روز است کە آن دیوار فلزی بلند، به وسیله‌ی دارودستە احمدی نژاد و با پشتبانی خامنەای بین شماها فاصلە انداخته‌اند؛ اما دیوارهای بلندتری از فلز وبتن بیش از سی وسه سال است که به دور کشور کشیده شده‌اند؛ دیوارهای دهشتناکی که زمانی آقایان موسوی و کروبی در برپایی آن حضوری انکارناشدنی داشتند. ازهر نقطه و مکان این سرزمین محصور در دیواروبند زنجیر که بگوئیم باز کم است؛

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رحیم محمودی

سعید جهانی، رزمنده‌ راه‌ دمکراسی و عدالت اجتماعی !

مارس 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

رفیق سعید جهانی  درنهم تیر ماە ،سال  ١٣٦٦  خورشیدی در عملیات تصرف مقر نیروهای رژیم فاشیزم اسلامی، در روستای ژان از توابع سنندج، بە خاک افتاد و جان باخت. جنبش انقلابی کردستان،  فرزند  صادق وفادار و دلسوز دیگری را، در راه‌ رهایی  خلق ستمدیده‌ کرد ازدست داد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رحیم محمودی