بایگانی

Archive for the ‘رضا دانش’ Category

در حاشیه قانون جدید بیمه بیکاری

ژانویه 21, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

جمهوری اسلامی درطول حاکمیت استبدادی خود به مثابه نماینده و حافظ منافع بورژوازی در ایران در سه دهه گذشته روز به روز فقرو فلاکت بیشتری را به طبقه کارگر در ایران تحمیل کرده است.در شرایطی که تحریمهای سازمان ملل،اتحادیه اروپا و امریکا تاثیرات ویرانگر خود را بر زندگی و اشتغال طبقه کارگر و شرایط اقتصادی ایران نشان میدهد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رضا دانش

قانون کار و کارگران شاغل در تولیدیهای پوشاک

دسامبر 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

جمهوری اسلامی به مثابه نماینده و حافظ منافع بورژوازی در ایران پس از حذف یارانه ها تعرض وسیعتری به شرایط کار و معیشت طبقه کارگر را سازمان داده است.کل طبقه سرمایه دار همگام ومتحد به منظور تحمیل بیحقوقی بیشتر و فراهم ساختن زمینه مناسبتری برای استثمار وبهره کشی سرمایه داران از گرده طبقه کارگر طرح اصلاح قانون کار را در دستور وزرا و نمایندگان مجلس ارتجاع گذاشته است.مدتی است پیش نویس طرح اصلاح بیش از 74 ماده از قانون کار مصوب سال 69 توسط  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی نقل محافل کارگری، فعالین و رهبران کارگری و کمونیستها است.نهادها و جریانات ارتجاعی نظیر خانه کارگر و انجمنهای اسلامی به بهانه مخالفت با طرح اصلاحیه قانون کار به مدافعان قانون کار ضد کارگری فعلی تبدیل شده اند وتلاش دارند سمپاتی کارگران را به قانون کار فعلی جلب کرده آن را قابل دفاع و در راستای منافع کارگران جلوه دهند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رضا دانش

پاسخی به رفقا… بحث «طبقه کارگروتحزب کمونیستی»مجوز اتحاد با چپ غیر کارگری است!

ژوئن 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

پس از انتشار نقد من و رفقا حسین مرادبیگی و رحمان حسین زاده بر مباحث ارائه شده توسط کورش مدرسی در سمینار "طبقه کارگر و تحزب کمونیستی" سه مطلب،"جنبش کمیته های کمونیستی – گامی تعیین کننده در تحزب کمونیستی طبقه کارگر- (پاسخی به منتقدین)" از رفیق مظفر محمدی، "يک گام به پس، دو گام به پيش! (پاسخي به منتقدين بحث تحزب کمونيستي طبقه کارگر)"از فواد عبداللهي و "منتقدین بحث کورش مدرسی "طبقه کارگر وتحزب کمونیستی" کمی تعمق!" از محمد جعفری در جواب به اصطلاح منتقدین منتشر گردید.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رضا دانش

تحزب کمونیستی یا اتحاد با چپ غیر کارگری ٬ نقد سمینار «طبقه کارگر وتحزب کمونیستی» رفیق کورش مدرسی

ژوئن 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

رفیق کورش مدرسی به تاریخ 20نوامبر 2010 سمیناری تحت عنوان طبقه کارگر و تحزب کمونیستی برگزار کردند و در این چهارچوب موضوعاتی مختلفی را مورد بحث وبررسی قرار دادند. بدلیل نقش و جایگاه رفیق کورش مدرسی در حزب حکمتیست و قرار داشتن ایشان درپست لیدر حزب و دبیرکمیته مرکزی برای مدتی نسبتا طولانی و علیرغم کناره گیری وی از مسئولیت رهبری حزب، نظرات و بحثهای رفیق کورش کماکان تاثیرات مهمی بر اتخاذ مواضع وسیاستهای حزب و دراین مورد بخصوص در بحث سبک کارو سازماندهی تشکیلات داخل دارد. با توجه به ترجمه سیاسی،عملی وسازمانی این مباحث از سوی برخی از رفقا و انتشار مقاله ای تحت عنوان "در  باره جنبش کمیته های کمونیستی" از سوی رفیق مظفر محمدی در نشریه کمونیست ماهانه 162 تصمیم گرفتم بعنوان دبیر یکی از اولین کمیته های کمونیستی در سال 85 و86 شمسی نقطه نظرات و دیدگاههای خود را دراین باره منتشرکنم.دراین مطلب تلاش نموده ام از زیاده گویی پرهیز کرده و با استناد به ادبیات منصور حکمت ناخوانایی مباحث رفیق کورش مدرسی را با این ادبیات و جنبش کمونیسم کارگری برای خواننده بیش از پیش روشن کنم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رضا دانش