بایگانی

Archive for the ‘رضا سپیدرودی’ Category

جنبش کارگری ایران به خانه تکانی فکری احتیاج دارد … یادداشت سوم: در نقد گرایش «لغو کارمزدی»

مه 27, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

الف: سازمان یابی طبقه کارگر: از کجا باید آغاز کنیم؟

 

برای این پرسش که نقطه عزیمت در سازمان یابی طبقه کارگر ایران کجاست در میان چپ های ما یک پاسخ مشترک و متحد کننده وجود ندارد. حتی این موضوع که اصلا خود این نقطه مشترک را بر چه مبنایی باید استخراج کرد یکی از مناقشات میان گرایش های موجود در جنبش کارگری است. از آنجا که گرایش لغو کارمزدی که گاهی نیز از خود به عنوان "گرایش ضد سرمایه داری" در جنبش کارگری نام می برد به عنوان مانع سازمان یابی پایه ای کارگران عمل می کند، نقطه عزیمت مدافعان اتحادیه در سازمان یابی کارگری را می توان در بحث با نقطه عزیمت گرایش لغو کار مزدی شرح داد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رضا سپیدرودی

جنبش کارگری ایران به خانه تکانی فکری نیاز دارد

مه 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

یادداشت دوم: روز جهانی کارگر: جمع بندی در متن پاسخ به یک ادعا

در بزنگاه عمل انگشت گذاشتن بر معیارهای کمی مطلقا عینی که براساس آن بتوان به شیوه ای انکارناپذیر نشان داد که کدام قشر یا لایه اجتماعی به دنبال کدام قشر یا لایه اجتماعی روان شده و استقلال عمل خود را در برابر آن از دست داده، هم بسیار دشوار و هم در چهارچوب معینی ظاهرا بسیار ساده است. دشوار است برای این که  قشرها و لایه های اجتماعی در حال تغییر و تحول هستند و الزاما به یک شیوه، و با یک بسته تدوین شده از خواست های ثابت، یک مسیر واحد در اتحاد عمل با قشرهای دیگر، و یک سطح  پیشاپیش قابل اندازه گیری کمی از تحرک  مبارزاتی ظاهر نمی شوند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رضا سپیدرودی

برچیدن یارانه ها: هنوز بیابان در پیش است و حرامی در پس

مارس 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

قبض های جدید گاز با قیمت های نجومی، خشم و نارضایتی مردم از این قبض ها و وحشت از توده ای شدن اقداماتی نظیر سوزاندن قبض های ارسالی در برابر اداره گاز اصفهان از سوی مردم معترض در هفته گذشته، مقامات رژیم را به دروغ گویی، پخش وعده های توخالی و باز گذاشتن راه عقب نشینی و تجدید نظر کشانده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رضا سپیدرودی