بایگانی

Archive for the ‘رضا مقدم’ Category

تاریخ نگاری دلبخواهی: روایتی از گذشته حزب کمونیست ایران – قسمت دوم

آوریل 1, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

توضیح به پیش:

در به پیش شماره 70، قسمت اول این مطلب درج شد. هلمت احمدیان، سردبیر نشریه جهان امروز، در پاسخ به مطلب "تناقضات حزب کمونیست ایران و سانتریسم" (احمد شقاقی – به پیش شماره 69)، ادعا کرده بود که: "بر خلاف آنچه که آقای شقاقی در نوشته اش آورده اند انشعاب در حزب کمونیست ایران نه بر سر ارزیابی از حمله آمریکا به عراق و مواضع متفاوت در قبال آن و یا موضوع قیام مردم کردستان عراق بر علیه رژیم بعث، آنگونه که در آنزمان ادعا می شد و اکنون نیز نویسنده "اتحاد سوسیالیستی" آنرا تکرار می کند، بلکه بر سر تفاوت در استراتژی و سیاست کومه له در برخورد به عواقب ختم جنگ ایران و عراق در ارتباط با ادامه کاری نیروی مسلح کومه له بود." در قسمت اول این مطلب با اتکا به اسناد ادعای هلمت احمدیان، که اختلافات بر سر عواقب آتش بس در جنگ ایران و عراق برای تشکیلات علنی کومه له و مبارزه نظامی بود، رد شد. قسمت دوم مطلب نیز باز با اتکا به اسناد روشن میسازد که موضوع مورد اختلاف که منجر به جدایی های زمستان سال 1370 شد، اختلاف بر سر موضعگیری در قبال حمله آمریکا به عراق و راه حل آمریکایی مسئله کرد بود.  

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رضا مقدم

مردم ایران، بی اعتنا به انتخابات

فوریه 28, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

کودتاچیان علیرغم امر خامنه ای، ولی نعمتشان، که خواهان اتحاد آنها در انتخابات مجلس نهم بود فعلا در 8 لیست جداگانه کاندید معرفی کرده اند! همگی از یک جناح هستند و برنامه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متفاوتی ندارند. هدفشان بردن سهمی از فساد اقتصادی  گسترده در نهادها و ارگانها حکومتی و مذهبی است و موضوع رقابتشان افشای فساد اقتصادی و سیاسی یکدیگر و ممکن است همدیگر را بدرند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رضا مقدم

عبور اجباری اصلاح طلبان از استراتژی انتخاباتی

ژانویه 4, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

اصلاح طلبان دولتی نیز اجبارا از استراتژی متکی بر انتخابات عبور کردند. با عدم پذیرش شروط انتخاباتی اصلاح طلبان دولتی، بخش بزرگی از پیکره سی و چند ساله رژیم حتی برای دست یابی به خواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی همین رژیم اسلامی نیز به حکم شرایط عینی راهی جز کنار گذاشتن استراتژی متکی بر انتخابات خود نیافتند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رضا مقدم

تاریخ نگاری دلبخواهی: روایتی از گذشته حزب کمونیست ایران – قسمت اول

ژانویه 3, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

در پاسخ به مقاله "تناقضات حزب کمونیست ایران و سانتریسم" (احمد شقاقی – به پیش شماره 69) هلمت احمدیان مقاله ای با نام "رابطه تئوری و پراتیک در نزد "اتحاد سوسیالیستی کارگری" (جهان امروز شماره 282، نیمه دوم آبان 1390) نگاشته که توضیح نکاتی را ضروری کرده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رضا مقدم

نیاز جنبش کارگری کدام است

نوامبر 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

توضیح: در بخش اول این مقاله، مطلب "پیرامون مسایل و معضلات جنبش کارگری امروز" که "چکیده ی بحث و تبادل نظر عده ای (12 نفر) کارگر شاغل و بازنشسته ای است که سال های طولانی در بخش های مختلف صنعت کار و زندگی کرده اند" را معرفی کردیم و اقدام آنها را برای باز کردن این بحثها ارج گذاشتیم و ملاحظات خود را برای غنای بیشتر این بحثها در درون جنبش کارگری طرح کردیم. در قسمت دوم این مطلب به ایجاد تشکل کارگری در دو دوره متفاوت می پردازیم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رضا مقدم

نیاز جنبش کارگری کدام است

نوامبر 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

توضیح: در بخش اول این مقاله، مطلب "پیرامون مسایل و معضلات جنبش کارگری امروز" که "چکیده ی بحث و تبادل نظر عده ای (12 نفر) کارگر شاغل و بازنشسته ای است که سال های طولانی در بخش های مختلف صنعت کار و زندگی کرده اند" را معرفی کردیم و اقدام آنها را برای باز کردن این بحثها ارج گذاشتیم و ملاحظات خود را برای غنای بیشتر این بحثها در درون جنبش کارگری طرح کردیم. در قسمت دوم این مطلب به ایجاد تشکل کارگری در دو دوره متفاوت می پردازیم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رضا مقدم

نیاز جنبش کارگری کدام است

نوامبر 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

توضیح: در بخش اول این مقاله، مطلب "پیرامون مسایل و معضلات جنبش کارگری امروز" که "چکیده ی بحث و تبادل نظر عده ای (12 نفر) کارگر شاغل و بازنشسته ای است که سال های طولانی در بخش های مختلف صنعت کار و زندگی کرده اند" را معرفی کردیم و اقدام آنها را برای باز کردن این بحثها ارج گذاشتیم و ملاحظات خود را برای غنای بیشتر این بحثها در درون جنبش کارگری طرح کردیم. در قسمت دوم این مطلب به ایجاد تشکل کارگری در دو دوره متفاوت می پردازیم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:رضا مقدم