بایگانی

Archive for the ‘ریبوار احمد’ Category

جامعه کردستان بە چه نوع تغییری احتیاج دارد؟!

فوریه 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ریبوار احمد : توفان در هم پیچیدن قدرت های دیکتاتور و ستمگر بورژوازی در دنیای عرب، خوف و هراس در دل تمامی همپالکی های اینها انداخته است. از معمرقزافی گرفته تا علی عبدالله و اسد ودیگران.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ریبوار احمد