بایگانی

Archive for the ‘زینت کریمی’ Category

زنان خانه دار، کارگران بی مزد

ژوئیه 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

وقتی از نظام کار مزدی و یا کارگر مزدی سخنی به میان می آید ذهن ما به سرعت متوجه کلیت سیستمی به نام سرمایه داری و نتایج و پیامدهای آن خواهد شد که مزد بخشی اصلی و مهم از قواعد و قوانین این سیستم را تشکیل می دهد. قانونی که طبق آن، بازوها و دستان و مغز انسانهای مشخصی که دسترسی به وسایل تولید ندارند در ازاء پرداخت مبلغی از یک کالای دیگر با عنوان پول در اختیار کسانی قرار می گیرد که صاحب وسایل تولید هستند و ارزش افزوده و سود ناشی از آن مستقیماً به جیبهای بی ته آنها می ریزد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:زینت کریمی