بایگانی

Archive for the ‘سارا حافظی صافی’ Category

بهروز ، شریف ترین صبر و استقامت

دسامبر 10, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

زندانی سیاسی بهروز جاوید تهرانی، اولین بار پس از وقایع ۱۸ تیر ۷۸ بازداشت و به هشت سال حبس محکوم شد. پس از چهار سال تحمل حبس از زندان آزاد ، مجددا در سال۸۴ بازداشت شده و تاکنون دربند است.
بهروز ،  تعلق گروهی و سازمانی ندارد و از این رو حرمت نامش نیز دستخوش تبلیغات این وآن جریان نیست.

بیشتر بخوانید…