بایگانی

Archive for the ‘سارا نبوی’ Category

سمینار ٢٠١١» چه کسی و با چه چه کسی زندگی میکند، چرا و چگونه ؟»

جون 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:سارا نبوی

آیا آنارشیستها در مبارزات اجتماعی شرکت میکنند؟

جون 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

دراینجا باید به این سئوال جواب مثبت داد زیرا آنارشیستها نه تنها به تجزیه وتحلیل جهان می پردازند بلکه میخواهند آنرا تغییر دهند. هدف آنارشیستها شرکت در مبارزات اجتماعی و حمایت ازآن است. مبارزات اجتماعی میتوانند به شکل یک اعتصاب، تظاهرات، تحریم، اشغال کردن کارخانه ها ویا شکل دیگری داشته باشد. اینکه مبارزات با چه ایده هایی شکل و به عمل درآید، حاصل یک روح و روان سالم انقلابی می باشد و هر کس میتواند با آزادی کامل در مقابل آنچه خواسته حاکمان است، تصممیم گرفته و آن را به مرحله عمل در بیاورد. 

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سارا نبوی

گزارش تظاهرتهای اعتراضی اسپانیا و دعوت به تظاهرات

مِی 21, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

از سه روز پیش در تاریخ 15 ماه مه در شهرهای بزرگ و کوچک اسپانیا تظاهراتهای زیادی سازماندهی شد. فقط در روز یکشنبه در 60 شهر مختلف بیش از 100 هزار نفر از ساعت 6 بعدازظهر به خیابانها رفتند. این یک مورد بی سابقه در اسپانیا است بدلیل اینکه این جنبش مردمی به هیچ ایدئولوژی  و یا حزب خاصی وابستگی ندارد. این یک جنبش خود جوش است که از گروه های سنی مختلف تشکیل شده است و بر ضد دولت مزبور، بانکها و لابی گرها به خیابانها رفته تا یکبار دیگر بگوش آنها برسانند که این توده ی مردمی خواهان حق وحقوق انسانی خود می باشد و حاضر نیست به قوانینی که اتحادیه های اروپایی برای به اصطلاح " نجات اقتصاد اسپانیا از ورشکستگی " به مردم تحمیل میکند تن در دهند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سارا نبوی

گزارش تظاهرات ضد فاشیستی در شهر کلن … گزارش اعتصاب عمومی در یونان

مِی 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:سارا نبوی

جنبشهای اجتماعی در اردن

مارس 21, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

تحلیلی ازپادشاهی هاشمی:

اردن درهمسایگی کشورهای عراق، اسرائیل، فلسطین، سوریه وعربستان سعودی است که دراین روزها اخبارزیادی درباره شان به گوش می رسد به همین خاطر ازاردن، کشوری که تا کنون بعنوان یک کشورباثبات وآرام درذهن ها نقش بسته رسانه های غربی کمتر درموردش گزارش می دهند. اما طبق اخبار جدید تصاویردیگری به ما منتقل شده که از یک حکومت نئولیبرال سخن می گوید، حکومتی که برای حفظ سلطه اش درکشورازشیوه سرکوب درمقابل مخالفان (ازچپها گرفته تا آنارشیستها ) استفاده می کند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سارا نبوی