بایگانی

Archive for the ‘سايت اتحاد کارگرى’ Category

از صفحه ويژه اول ماه مه سايت اتحاد کارگرى ديدن کنيد

مارس 24, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

کارگران سد مخزنی ژاوه کردستان, دست به‌ اعتصاب زدند

سپتامبر 5, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بنابه‌ خبر رسيده‌ به‌ سايت اتحاد كارگرى، کارگران سد مخزنی ژاوه‌ كه‌ در استان کردستان قرار دارد، در محل کارشان دست به اعتصاب ھماھمگ و دسته‌ جمعى زده‌اند.

بیشتر بخوانید…

صفحه ويژه اول ماه مه

آوریل 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

شيركو معارفى را آزاد كنيد

مارس 27, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بنابه‌ خبرھاى مختلف از كردستان،  رژيم خونخوار اسلامى ايران تصميم گرفته‌ كه‌ روز ١١ ارديبھشت ماه‌، آقاى شیرکو معارفی كه‌ در مهرماه سال ۱۳۸۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، اعدام كند. قابل ذكر است كه‌ قبلأ از سوى دادگاه انقلاب شهر سقز وى به اتهام محاربه محکوم  به‌ اعدام شده است. ھم اكنون جامعه‌ آبستن تحول بزرگى گشته‌ و از سوى ديگر فھميده‌ كه‌ طبقه‌ كارگر براى برگزارى با شكوه‌ اول ماه‌ مه امسال خود را آماده‌  مى كنند.

بیشتر بخوانید…

ما شاه‌ را بيرون کرديم، مصاحبه‌ صديق جھانى با على پيچگاه‌

فوریه 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال