بایگانی

Archive for the ‘سايت جنبش کارگرى’ Category

آخرین گزارش ها از مبارزات کارگران شهاب خودرو- گزارش سوم

آوریل 4, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

 گزارش سوم

امروز تقريبا 500 نفر در جلوي شرکت تجمع کزديم و تا ساعت 10 وقتي خبري از وعده هاي دروغين مجلسي ها نشد تصميم کارگران براين شد تا دو گرو شويم گروه اول نماينده ها که 5 نفر هستند به وزارت کار رفتند و در ان جلسه اي داشتند تا جواب بگيرند

بیشتر بخوانید…

سایت جنبش کارگری درگذشت مادر صمدی زکریا را تسلیت می گوید

مارس 28, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

گویا تقدیر را چنین رقم زده اند که صلیب سنگین رنج های عظیم را انسان های بزرگ بر دوش کشند. خبر درگذشت مادر صمدی زکریا، مادر گرامی و فداکار رضا شهابی سوگوارمان کرد. واپسین ماه ها و لحظات زندگی مادر صمدی زکریا با قلبی مملو از درد و بی تابی برای دیدار رضا به آخر رسید. اندوه از دست دادن مادر صمدی زکریا زمانی سخت تر است که بدانیم تا دم آخر نام ثمره زندگیش رضا را بر زبان می راند و در انتظار دیدار او بود. انتظاری که البته از سوی دستگاه ظلم پاسخی نگرفت. اندوه از دست دادن مادر سنگین است. اما اندوه از دست دادن مادری که فرزند را در دامان زحمت و غرور پرورده است سنگین تر. ما در برابر رنج های بزرگ چنین مادری به احترام سر تعظیم فرود می آوریم و از وی با افتخار یاد می کنیم، و بدین ترتیب تسلی می یابیم. اما رضا شهابی…

بیشتر بخوانید…

طبقه کارگر یا انبوه بسیارگونه – مناظره‌ی هارمن ـ هارت(١)

سپتامبر 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

حی علی خیر العمل شعار کارگران ماهشهر نبود: مصاحبه با یک فعال کارگری در خوزستان

آوریل 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 توضیح سایت جنبش کارگری: آنچه می‌خوانید بخشی از یک مصاحبه مفصل‌تر با یک فعال کارگری در خوزستان درباره اعتصابات کارگران پتروشیمی ماهشهر است. به دلیل اهمیت اظهارات این فعال کارگری درباره شعارهای تجمع کارگران در 27 فروردین، این قسمت از مصاحبه انتشار می یابد. مشروح مصاحبه متعاقباً در سایت درج خواهد شد.

بیشتر بخوانید…