بایگانی

Archive for the ‘سايت منصور حکمت’ Category

تازه هاى سايت

فوریه 1, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

تازه هاى سايت منصور حکمت
– تصميمات دفتر سياسى – در رابطه به گزارش هیات بازرسى پروژه بازسازی تشکیلات خارج
– نامه به عبدالله مهتدى، درباره ضوابط چاپ مقالات در ارگان مرکزى
– پاسخ به نامه ٥٣ نفر از اعضاى حزب
– دعوت به عضويت در کمیسیون خارج کشور دفتر سیاسى – نامه به تعدادى از کادرهاى حزب کمونيست ايران در خارج کشور
http://hekmat.public-archive.net/MHnews.html