بایگانی

Archive for the ‘سايت کمونيستهاى انقلابى’ Category

سیاست خارجی روسیۀ تزاری / مارکس – انگلس

مارس 30, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

بهارانه؛ هدیۀ نوروزی سایت کمونیستهای انقلابی

مارس 17, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

جنبش دانشجوئی و اوضاع سیاسی کنونی ( لنین )

مارس 16, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

علل واقعی عدم فعالیت نسبی پرولتاریای فرانسه در دسامبر گذشته / فردریش انگلس

مارس 8, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

علل واقعی عدم فعالیت نسبی پرولتاریای فرانسه در دسامبر گذشته

فردریش انگلس
روزنامه «گزارش به خلق»(11) شماره­های 43، 48 و50
 
انتشارات سوسیالیزم
برگردان : بیژنتصحیح و تجدید انتشار : اسفند 1390

***********************

کمونیستهای انقلابی
http://www.k-en.com
  info@k-en.com

جنگ داخلی در آمریکا / کارل مارکس – فریدریش انگلس

مارس 4, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

در رد انحلال طلبی / لنين

فوریه 19, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

برگزیده‌ای از آثار لنین

در رد انحلال طلبی قسمت سوم
*********************************************

 کمونیستهای انقلابی
http://www.k-en.com
 info@k-en.com
kenghelabi@gmail.com
27 بهمن 1390
 

دو سند ازفرقۀ کمونیست ایران

دسامبر 31, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

جلد اول و دوم کتاب جنس دوم

دسامبر 11, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

جلد اول و دوم کتاب
جنس دوم
اثر سیمون دوبووار
ترجمۀ : قاسم صنعوی
***************************
 این  کتاب هم اکنون در فورمت اکروبات در سایت زیر قراردارد:
کمونیستهای انقلابی
http://www.k-en.com
  info@k-en.com

بیشتر بخوانید…

گروندریسه جلد اول و دوم

دسامبر 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

گروندریسه جلد اول و دوم
مبانی نقد اقتصاد سیاسی
اثر کارل مارکس
در فورمت اکروبات در 12 بخش در در سایت زیر قرار دارد:
کمونیستهای انقلابی
http://www.k-en.com
  info@k-en.com

 

١٤٠ ویدئوی مستند در رابطه با روز عاشورای ١٣٨٨

نوامبر 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

١٤٠ ویدئوی مستند در رابطه با روز عاشورای ١٣٨٨

http://www.k-en.com/video/Moharam/FLV/140%20video%201388.html

جلد سوم، بخش ششم، فصل ٤٣ سرمایه؛ کارل مارکس

نوامبر 14, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

برای اولین بار ادامه ترجمه فارسی

 

جلد سوم، بخش ششم، فصل ٤٣ سرمایه؛ کارل مارکس

جلد سوم کاپیتال مارکس
پروسۀ تولید سرمایه داری بمثابۀ یک کل

بخش ششم – قسمت دوم – فصل چهل و سوم
بهرۀ تفاضلی II – مورد سوم – قیمت تولید کاهش یابنده  نتایج

کمونیستهای انقلابی
http://www.k-en.com
  info@k-en.com