بایگانی

Archive for the ‘سحر صبا’ Category

استثمار زنان کارگر نساجی اوج بربریت سرمایه جهانی

مارس 31, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

طبق خبرهای درج شده در مورد صنایع نساجی در جهان 90 درصد از 35 میلیون کارگران نساجی را زنان تشکیل می دهند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سحر صبا

درسهايى از اعتصاب ميليون‌ها كارگر نفت نيجريه !

فوریه 13, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

بحرانهای عمیق اقتصادی سرمایه جهانی در چند سال اخیر سبب خیزشها و انقلابات نیمه تمام در اقصی نقاط دنیا بویژه کشورهای عربی و آفریقای جنوبی گردیده، و به اعتصابات و اعتراضات گسترده ضد سرمایه داری در اغلب کشورهای اروپایی و آمریکایی دامن زده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سحر صبا

رهنمود ثقفی به کارگران اعتصابی ماهشهر

ژانویه 17, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر که یکی از صنایع مهم و بزرگ میباشد برای دومین بار دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب توجه افکارعمومی و جریانات داخل و خارج را به خود جلب نمود. جهت گیری و نظرات متفاوتی در رابطه با این اعتصاب ارائه داده شده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سحر صبا

زنان کارگر و فعالیت سوسیالیستی

آوریل 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سحر صبا : نوشته حاضر بطور مشخص  فعالیت سوسیالیستی و نقش سوسیالیستها در جنبش زنان ایران و بویژه جنبش زنان کارگر را مد نظر دارد، و به اختصار به این می پردازد که چه راهکارهای عملی را می توان بکار گرفت

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سحر صبا

تحریم ها و حذف یارانه ها، امکان فروپاشی رژیم اسلامی

نوامبر 28, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

طرح  "هدفمند کردن یارانه ها " قرار است  راه حلی برای برون رفت رژیم جمهوری اسلامی از بحرانهای اقتصادی فزاینده اش باشد. درحالی که رژیم در یکی از حادترین بحرانهای دوره حیاتش قرار گرفته و تقابل جنبشی توده ای با آن در داخل و فشار بین اللملی از طریق تحریم خود به اندازه کافی در تنگنایش گذاشته، اکنون طرح هد فمند کردن یارانه ها نه تنها این بحران همه جانبه را تخفیف نمیدهد بلکه بر عکس اجرای آن می تواند جمهوری اسلامی را تا حد فروپاشی اش بکشاند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سحر صبا