بایگانی

Archive for the ‘سعید سهرابی’ Category

دموکراسی عام یا دموکراسی شورایی (پاسخی به نقد رفیق قاسم )

سپتامبر 30, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

پاسخی به نقد رفیق قاسم خاکسار بر مقاله  پیرامون شعار آزادی و برچیدن زندانها

 

رفیق قاسم خاکسار مقاله مرا در رابطه با برچیدن زندانهای سیاسی نقد کرده است. به نوبه خود از اینکه این بحث دامنگیر شود استقبال میکنم زیرا هدف شورا غیر از این نبود. اما چند نکته را در نقد رفیق باید  مورد ملاحطه قرار داد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سعید سهرابی

پیرامون شعارآزادی وبرچیدن زندانهای سیاسی

اوت 30, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سعید سهرابی : دراین رابطه من از توضیح زیاد درباره زندان وعواقب خسارتبار آن در جامعه میگذرم زیرا همه از نزدیک با مقوله زندان به اشکال مختلف درگیرند .پس برای برچیدن زندانها باید از یک آلترناتیو حکومتی سخن گفت

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سعید سهرابی

« انفراد سیاسی بعنوان یک بلیه فرهنگی ما » نگاهی به «معضل منفردین» نوشته سعید صالحی نیا

ژانویه 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مقوله پراکندگی بین نیروهای کمونیست و چپ سالیان سال است که موضوع بحث قرار گرفته است. پاسخ های گوناگون نظری وعملی در این عرصه بسیار است. درهر پاسخی عناصری از واقعیت وراه حل وجود داشته است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سعید سهرابی