بایگانی

Archive for the ‘سعید مدانلو’ Category

اگر مردم حکومتو سرنگون کنن، چی؟!

فوریه 16, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

اول اینکه، مردم! اگر به هر″دلیلی″ میرین تظاهرات، زنده باشین، ولی ″مرگ بر جمهوری اسلامی″ و به خیابون ﺁوردن ″امام مقوا″ و ﺁتیش زدنش هم توی برنامه تون بیشتر بگنجونین.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سعید مدانلو

کودتا٬ ميوۀ تز ″حزب تعدد نظرات و وحدت اراده»

ژانویه 20, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

عبارت "حزب تعدد نظرات و وحدت اراده" شاید بتواند یک فانتزی جذاب در گفتار تلقی شود. منتها تا ﺁنجایی که به یک حزب سیاسی مربوط می شود این عبارت به مثابه یک تز بنیادی به این معنی متناظر است که اعضاﺀ و کادرهای ﺁن حزب علیرغم برخورداری از نظرات گوناگون در مورد یک موضوع سیاسی معین چاره ای به جز تبعیت از یک ارادۀ واحد نخواهند داشت. در اینچنین حزبی نظرات متعدد و گوناگون موجود خواه که زیاد هم باشند اهمیتی ندارند. تنها ﺁن ″وحدت اراده″ است که مهم است. چون نظرات متعدد هرگز موجد ″وحدت اراده″ ای نخواهند بود. پس باید ﺁن را از جای دیگری ﺁورد. ميگويند اين وحدت را مصوبات تضمين ميکند اما وقتى اختلاف نظر و تعدد نظرات مانع مصوبات جديد است٬ این ″وحدت اراده″ چیزی به جز ارادۀ کسى يا کسانى که خود را داراى "حق آب و گل" ميدانند نيست.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سعید مدانلو

قدرت مدوسا پاشنه آشیل حزب اکس مسلم

ژانویه 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

واکنش ″حزب اکس کمونیست کارگری″ و مدافعینش هربار بر سرهرموضوع و مطلبی در برابر ما تاکنون چیزی بجز نمایش عجز و عصبیت محض نبوده است. هربار نتیجه هرموضوع و مطلبی که فیمابین دو حزب پیش کشیده شد عاقبتی جز این نداشته است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سعید مدانلو