بایگانی

Archive for the ‘سلام رسولی’ Category

پارامترهای افول افق اصلاح طلبی

سپتامبر 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سلام رسولی : با به عرصه آمدن جنبش پسا انتخاباتی سبز تا شرایط کنونی،شاهد تغییرات عمده ای در ساخت سیاسی –اقتصادی  جامعه ایران بوده ایم جنبش سبز همانند تمامی تعارضات سیاسی – اجتماعی در جهان

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سلام رسولی