بایگانی

Archive for the ‘سلام زيجى’ Category

جامعه کردستان و مصافهای ما

مارس 31, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سلام زيجى :  بورژوازی کرد در کردستان ایران دستخوش تحولات زیادی شده است. شروع این پروسه با قدرت گیری بورژوازی و ناسیونالیسم کرد در عراق شروع میشود،

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سلام زيجى

جایگاه سازمان مسلح توده ای در روند مبارزه سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی

دسامبر 16, 2009 دیدگاه‌ها غیرفعال

سلام زيجى : دوره اخیر کمپین های وسیعی راه افتاده  است  که یکی از آنها  تحت عنوان" نه به مبارزه مسلحانه و آری به مبارزه مدنی" است. این تاریخ طولانی دارد منتهی دوره اخیر شدت بیشتری گرفته است . من به این اشاره میکنم ولی قبل از آن می خواهم توجه شما را به طرفداران این کمپ جلب کنم که چه جریانات و چه شخصیت ها و چه جنبشی هستند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سلام زيجى