بایگانی

Archive for the ‘سلام زیجی’ Category

در مقابل تشدید زن ستیزی جمهوری اسلامی باید ایستاد ٬ انقیاد زن انقیاد طبقه کارگر است

آوریل 15, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

مقامات جمهوری اسلامی تصمیم گرفته اند در تداوم زن ستیزی تا کنونی خود و استمرار قوانین قرون وسطایی، سال ٩١ را به سال افسارگسیختگی هرچه بیشتر اوباشان خود  علیه زنان تبدیل کنند.استاندارمرتجع بوشهر،محمد حسین جهانبخش، با اعلام خبر طرح تفکیک جنسیتی گفته است تا پایان فروردین ماه "هیچ دستگاهی نباید منشی زن داشته باشد". زهرا عباسی،" مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور"،  نیز اخیرا گفته بود که "هزار مدل لباس برای ۴۰ نوع شغل طراحی شده است".

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سلام زیجی

«تلاش برای زنده ماندن» اخراج، اعتصاب و اعتراض کارگران

آوریل 14, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

شیپور نبرد به مراتب ضد کارگری تر جمهوری اسلامی علیه طبقه کارگر  با شروع سال ٩١ و اعلام حقوق  ٣٨٩ هزار و ٧٥٤ تومان با باز تثبیت قانونی توحش سرمایه داری  ودولت ایران علیه طبقه کارگر و خانواده کارگری به صدا در آمد. اعلام جنگی که بیش از هر نوع  "جنگ گرم"ی قربانی گرفته ومیگیرد. قربانیان این جنگ "پنهان" طبقه کارگر بوده وهست. پیامهای نوروزی خامنه ای و احمدی نژاد و دیگر سران ریز و درشت حکومت بورژوا اسلامی در تاکید بر "جهاد اقتصادی"هیچ بخشی جز طبقه کارگر و محرومان جامعه را ‌هدف خود نگرفته اند. به ویژه به بهانه تحریم اقتصادی و فضای جنگی دامنه سرکوب و خفقان را تشدید کرده اند و سالی که در پیش داریم را به سال در بردگی نگا‌ه داشتن طبقه کارگر، سال گرسنه تر نگاه داشتن کارگر و خانواده های کارگری، تعریف کرده اند. تنها با تامین این هدف جنایتکارانه است که  این حاکمیت میتواند سال ٩١ را به سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" تبدیل کند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سلام زیجی

فاشیسم جمهوری اسلامی، ناسیونالیسم ایرانی، علیه کارگران وشهروندان افغانستانی

آوریل 4, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

(در افشای برخورد فاشیستی مقامات ایران به شهروندان  افغانستانی در روز سیزده بدر)
مسئولان ستاد سفرهای نوروزی جمهوری اسلامی در شهر اصفهان ورود شهروندان افغانستانی مقیم ایران را به "پارک کوهستانی صفه" ممنوع  اعلام کردند. مسئولان این حکومت سی دهه جنایت و بانی اول عدم امنیت و رفاه مردم در اوج وقاحت رفتار فاشیستی خود را تحت عنوان"ایجاد امنیت و تامین رفاه بازدید کننده ها"  توجیه کرده اند. برخورد تحقیرکننده و تبعیض آمیز نه تنها به شهروندان افغانستانی که به کل طبقه کارگر، به زنان، به نسل جوان و به هر کسی که با دو جنبش ضد انسانی كثیف "پان ایرانیسم" و "اسلامی "مسئله داشته و دارد به قدمت تاریخ این دو جنبش بورژوائی حاکم بر ایران وجود داشته است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سلام زیجی

کسب مشروعیت برای «نظام» هدف محوری هر نوع «انتخاباتی» در ایران است

فوریه 5, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

کمونیست: جدال در میان صفوف جناح اصولگرایان هر روز حادتر مى شود و ابعاد به مراتب گسترده ترى به خود مى گیرد. دعواها ظاهرا حول مقولات ولایت فقیه یا قانونیت، اسلامیت یا ایرانیت، وفاداری به اصول انقلاب اسلامی یا غربگرائی دور میزند. شما دعوای امروز میان اصولگرایان را چگونه ارزیابی میکنید آیا این جدالی در ادامه دعوای سبز و سیاه است؟ 

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سلام زیجی

در گرامی داشت سالگرد جانباختن کارگران مجتمع مس خاتون آباد

ژانویه 21, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

در گرامی داشت سالگرد جانباختن کارگران مجتمع مس خاتون آباد
تجارب ها و چه باید کردها
 در پانزدهم دی ماه سال ١٣٨٢ دویست نفراز کارگران مجتمع مس خاتون آباد در شهر بابک کرمان اخراج شدند .در اعتراض به این اقدام ،کارگران اخراجی همراه  با خانواده هایشان دست به اعتصاب و تحصن زدند. پس از به نتیجه نرسیدن این اعتصاب و تحصن، کارگران اقدام به بستن جاده خاتون آباد – بابک کردند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سلام زیجی

دستاوردهای ضد بشری نظم نوين جهانى در عراق( نگاه گذرا به عراق به مناسبت خروج نیروهای امریکا)

دسامبر 24, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

آخرین واحدهای نظامی ارتش امریکا خاک عراق را ترک کردند. از روز ٢٠ مارچ سال ٢٠٠٣ که یورش نظامی امریکا به عراق شروع شد اکنون نزدیک به هشت سال میگذرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سلام زیجی

تحریف حقایق از جانب سران کومەله جدید پایانی ندارد!

دسامبر 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

(در حاشیه جدل سردبیر نشریه جهان امروز با یک  هم محفل سابقشان)
‌‌‌هلمت احمدیان، سردبیر نشریه جهان امروز "حکا" اخیرا  در شماره 282 آن به بهانه پاسخ به محفل ایرج آذرین و رضا مقدم، که بنظر میرسد تازگی همکاری و پیوندشان به هم خورده است،  دست به تحریف و نفرت پراکنی مجددی علیه کمونیزم کارگری و منصور حکمت و حقایق مربوط به دوره جدائی بیش از٩٠ درصد کمونیستهای کردستان و ایران از کومه له و حزب کمونیست قدیم زده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سلام زیجی