بایگانی

Archive for the ‘سودابه مهاجر’ Category

آنها از پا نمی نشینند , نگاهی به مبارزه اجتماعی اخیر بر سر بازنشستگی در فرانسه

نوامبر 30, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

در روزهای پائیزی امسال کشور فرانسه بار دیگر شاهد کشمکش اجتماعی گسترده ای شد که توجه مردمان بسیاری را در چهار گوشه جهان بخود معطوف نمود. این بار مبارزه ای بزرگ با اشکال متنوع از راه پیمائی های میلیونی تا اعتصاب و پیکت های ثابت و سیار، در مخالفت با طرح دولتی برای افزایش سن استفاده از بازنشستگی، به مدت دو ماه جامعه را درگیر خود کرد؛ مبارزه ای با نقاط قوت برجسته، و در عین حال ناخالی از کاستی و تناقض، که سه و نیم میلیون نفر را به اشکال مختلف در حرکتی واحد در سطح سراسری دخیل نمود.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سودابه مهاجر