بایگانی

Archive for the ‘سوسن صابری’ Category

تشکر و قدردانى از ابراز همدردى بابت از دست رفتن منصور فرزاد

فوریه 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

عزیزان:
منصور عزیزمان را روز 13 فوریه از دست دادیم. از آن روز شخصیت دوست داشتنی منصور که با آرمانهای انسانی و برابری طلبانه اش عجین بود، سیل محبت و همدردی شما را از سراسر دنیا بطرف من و خانواده ما جاری کرد. از همه شما، از تک تک شما که چه از طریق مکالمه تلفنی یا ارسال میل و یا با حضورتان در مراسمهای یادبود و بزرگداشت منصور ابراز همدردی کردید ، شما عزیزانی که در برگزاری این مراسمها نقش داشتید و زحمات فراوانی کشیدید قلبا وصمیمانه متشکر و سپاسگزارم .
یادش گرامی و راهش پردوام
سوسن صابری
28 فوریه 2011

دسته‌ها:سوسن صابری