بایگانی

Archive for the ‘سياوش دانشور’ Category

جنگ آلترناتيوها؛ سوسياليسم يک انتخاب است!

مارس 31, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

جامعه هفتاد و پنج ميليونى ايران با معضلات  پیچیده اجتماعی بيشمارى روبروست. مسائلى مانند فقر٬ بيکارى٬ اعتياد٬ تن فروشى و محصولات جانبى آن شاخص هائى براى محک زدن توان یا عدم توان جنبش ها و نيروهاى سياسى مدعی قدرت هستند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

پيشقراولان دمکراسى! در باره کنفرانس استکهلم

فوریه 10, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

"دموکراسى"!٬ "حقوق بشر"!٬ "مبارزه مسالمت آميز"!٬ "انتخابات آزاد"! … اين عبارات در فرهنگ سياسى بخش عمده اى از اپوزيسيون ايران به معناى زندگى و "مقدسات" و دورى و نزديکى و راستش همه چيز تبديل شده است. اما وقتى دقيق ميشويد مجموعه اينها مشتى ترهات است که از هر محتواى واقعى و مادى براى انسانهاى کنکرت تهى است. و جالب اينست که در پروسه تحقق اين "دمکراسى" و حقوق بشر" و "انتخاب آزاد"٬ که على القاعده بايد توسط "بشر" مورد بحث محقق شود٬ تنها عنصرى که اهميتى ندارد و در بسيارى موارد وجود خارجى ندارد٬ همان "بشر" انتزاعى بورژوازى است!  

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

«دوستان مردم کيانند»! تشديد بحران رژيم اسلامى و تحرک اپوزيسيون راست

فوریه 2, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

جمهورى اسلامى در عميق ترين بحران تاريخ خود دست و پا ميزند. اين بحران قديمى است٬ وجوه سياسى٬ اقتصادى و فرهنگى دارد. بحران بقا است. بحرانى که با سه دهه تروريسم و باج خواهى و سرکوب عريان و قتل عام نه فقط محدود و کنترل نشده است بلکه در هر دوره تشديد يافته است. اساس اين بحران وصله ناجور جمهورى اسلامى به روش زندگى و تمايلات و توقعات فرهنگى و سياسى و اقتصادى جامعه اى است که صاف و ساده اين وضعيت را نمى پذيرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

بحران سرمايه دارى؛ چشم اندازها

نوامبر 21, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

يونان کوچولو به دردسر دنياى امروز تبديل شده است. از منظر اقتصاد جهانى٬ و نه جايگاه مستقل اقتصادى يونان٬ داستان يونان شبيه غده سرطانى در پيکره نظام سرمايه دارى است. سران دول غربى٬ سران موسسات مالى اروپائى و جهانى٬ به زبان بهداشتى به عواقب سقوط يونان اشاره کرده اند. سقوط يونان ميتواند نفس اتحاديه اروپا و يورو را با چشم انداز فروپاشى روبرو کند. مسئله اى که پيامدهاى جدى اقتصادى و سياسى فرا يونانى و فرا اروپائى و جهانى خواهد داشت. در شماره ٢٠٩ همين ستون در مقاله "بحران يونان و راه حلها" از جمله اشاره کرديم:

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

باز هم در باره تاکتيک هاى کارگرى ٬ پاسخى به عليرضا بيانى

اکتبر 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

آقاى عليرضا بيانى در نقد مقاله "آیا اعلام کميته اعتصاب "یک گام به پیش" است؟" يادداشتى با عنوان "تشکیل کمیته اعتصاب یک گام اساسی به پیش" منتشر کرده اند. يادداشت طولانى عليرضا بيانى روى اين نکته نادرست و غیر واقعی بنا شده که سیاوش دانشور و گرایش سیاسی اش "مخالف تشکيل کميته اعتصاب" اند و به کارگران توصيه ميکنند که کميته اعتصاب نسازيد! اگر ایشان يادداشت "آیا اعلام کميته اعتصاب "یک گام به پیش" است؟" را با دقت بیشتری میخواند بیشتر مقاله اش غیر ضروری میشد. چون ما در اين يادداشت حتى يک کلمه در مورد مطلوبيت و عدم مطلوبيت تشکيل کميته اعتصاب نگفته ايم بلکه نقدى راجع به اعلام کميته اعتصاب آنهم بعد از وقوع اعتصاب و معرفی آن بمثابه "گام اول" تشکيل سنديکا بعنوان "هدف نهائى" کارگران پتروشيمى است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

اعتصاب، رهبری، تاکتیکهای اعتصاب

اکتبر 17, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اعتصاب کارگران پتروشیمی موقتا پایان یافت. بار دیگر کارگران با وعده های سرخرمن و تهديد عوامل حکومتی و سیاست تفرقه کارفرما بدون رسیدن به مطالبات برحق شان سر کار برگشتند. حتى حقوقهاى معوق کارگران را پرداخت نکردند. اما این اعتصاب و هر مبارزه کارگری فی النفسه دارای اهمیت و تاثیرات دیرپاتری است. بمیدان آمدن متحدانه کارگران، تاکید بر خواستهایشان، تلاش برای ایجاد تشکل و قطبی کردن فضای سیاسی حول مبارزه کارگری٬ به همان درجه ای که ممکن شد، از نقاط قوت اعتصاب کارگران پتروشیمی است. ظاهرا اعتصاب پتروشیمی بدون نتيجه موقتا تمام شد اما شعله این مبارزه و طرح مجدد خواست امنيت شغلى بزودی در ديگر مراکز کارگری زبانه خواهد کشید. لذا داشتن سياستى دقيق براى پیشروی و پیروزی در اعتراضات در دور آتی٬ مهمترین سوال و محوری ترین موضوع براى بسیج بخشهای مختلف طبقه کارگر است که چه بلافصل و چه در دراز مدت در تحقق مطالبه امنیت شغلی ذینفع اند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

سخنى با کارگران اعتصابى پتروشيمى ٬ آيا اعلام کميته اعتصاب «يک گام به پيش» است؟

اکتبر 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در اخبار اعتراض و اعتصاب کارگران پتروشيمى "بندر امام"٬ بيانيه اى اخيرا منتشر شده که تشکيل کميته اعتصاب را اعلام ميکند. اين اقدام بطرق مختلف مورد تائيد و تمجيد عده اى قرار گرفته و از آن بعنوان يک کار اصولى و يک پيشروى نام برده شده است. در اين بيانيه از جمله آمده است: »‌ما به اين نتيجه رسيده ايم كه بدون ايجاد هماهنگى و تشكل يابی راه به جايی نخواهيم برد. حتى اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردی هم داشته باشد بدون ايجاد تشكل و سازمانيابی آن دستاورد هم پايدار نيست و نمی توان آن را حفظ كرد. لذا در قدم اول، كميته اعتصاب را برپا نموده ايم.‌»

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور