بایگانی

Archive for the ‘سياوش دانشور’ Category

جنگ آلترناتيوها؛ سوسياليسم يک انتخاب است!

مارس 31, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

جامعه هفتاد و پنج ميليونى ايران با معضلات  پیچیده اجتماعی بيشمارى روبروست. مسائلى مانند فقر٬ بيکارى٬ اعتياد٬ تن فروشى و محصولات جانبى آن شاخص هائى براى محک زدن توان یا عدم توان جنبش ها و نيروهاى سياسى مدعی قدرت هستند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

پيشقراولان دمکراسى! در باره کنفرانس استکهلم

فوریه 10, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

"دموکراسى"!٬ "حقوق بشر"!٬ "مبارزه مسالمت آميز"!٬ "انتخابات آزاد"! … اين عبارات در فرهنگ سياسى بخش عمده اى از اپوزيسيون ايران به معناى زندگى و "مقدسات" و دورى و نزديکى و راستش همه چيز تبديل شده است. اما وقتى دقيق ميشويد مجموعه اينها مشتى ترهات است که از هر محتواى واقعى و مادى براى انسانهاى کنکرت تهى است. و جالب اينست که در پروسه تحقق اين "دمکراسى" و حقوق بشر" و "انتخاب آزاد"٬ که على القاعده بايد توسط "بشر" مورد بحث محقق شود٬ تنها عنصرى که اهميتى ندارد و در بسيارى موارد وجود خارجى ندارد٬ همان "بشر" انتزاعى بورژوازى است!  

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

«دوستان مردم کيانند»! تشديد بحران رژيم اسلامى و تحرک اپوزيسيون راست

فوریه 2, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

جمهورى اسلامى در عميق ترين بحران تاريخ خود دست و پا ميزند. اين بحران قديمى است٬ وجوه سياسى٬ اقتصادى و فرهنگى دارد. بحران بقا است. بحرانى که با سه دهه تروريسم و باج خواهى و سرکوب عريان و قتل عام نه فقط محدود و کنترل نشده است بلکه در هر دوره تشديد يافته است. اساس اين بحران وصله ناجور جمهورى اسلامى به روش زندگى و تمايلات و توقعات فرهنگى و سياسى و اقتصادى جامعه اى است که صاف و ساده اين وضعيت را نمى پذيرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

بحران سرمايه دارى؛ چشم اندازها

نوامبر 21, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

يونان کوچولو به دردسر دنياى امروز تبديل شده است. از منظر اقتصاد جهانى٬ و نه جايگاه مستقل اقتصادى يونان٬ داستان يونان شبيه غده سرطانى در پيکره نظام سرمايه دارى است. سران دول غربى٬ سران موسسات مالى اروپائى و جهانى٬ به زبان بهداشتى به عواقب سقوط يونان اشاره کرده اند. سقوط يونان ميتواند نفس اتحاديه اروپا و يورو را با چشم انداز فروپاشى روبرو کند. مسئله اى که پيامدهاى جدى اقتصادى و سياسى فرا يونانى و فرا اروپائى و جهانى خواهد داشت. در شماره ٢٠٩ همين ستون در مقاله "بحران يونان و راه حلها" از جمله اشاره کرديم:

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

باز هم در باره تاکتيک هاى کارگرى ٬ پاسخى به عليرضا بيانى

اکتبر 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

آقاى عليرضا بيانى در نقد مقاله "آیا اعلام کميته اعتصاب "یک گام به پیش" است؟" يادداشتى با عنوان "تشکیل کمیته اعتصاب یک گام اساسی به پیش" منتشر کرده اند. يادداشت طولانى عليرضا بيانى روى اين نکته نادرست و غیر واقعی بنا شده که سیاوش دانشور و گرایش سیاسی اش "مخالف تشکيل کميته اعتصاب" اند و به کارگران توصيه ميکنند که کميته اعتصاب نسازيد! اگر ایشان يادداشت "آیا اعلام کميته اعتصاب "یک گام به پیش" است؟" را با دقت بیشتری میخواند بیشتر مقاله اش غیر ضروری میشد. چون ما در اين يادداشت حتى يک کلمه در مورد مطلوبيت و عدم مطلوبيت تشکيل کميته اعتصاب نگفته ايم بلکه نقدى راجع به اعلام کميته اعتصاب آنهم بعد از وقوع اعتصاب و معرفی آن بمثابه "گام اول" تشکيل سنديکا بعنوان "هدف نهائى" کارگران پتروشيمى است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

اعتصاب، رهبری، تاکتیکهای اعتصاب

اکتبر 17, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اعتصاب کارگران پتروشیمی موقتا پایان یافت. بار دیگر کارگران با وعده های سرخرمن و تهديد عوامل حکومتی و سیاست تفرقه کارفرما بدون رسیدن به مطالبات برحق شان سر کار برگشتند. حتى حقوقهاى معوق کارگران را پرداخت نکردند. اما این اعتصاب و هر مبارزه کارگری فی النفسه دارای اهمیت و تاثیرات دیرپاتری است. بمیدان آمدن متحدانه کارگران، تاکید بر خواستهایشان، تلاش برای ایجاد تشکل و قطبی کردن فضای سیاسی حول مبارزه کارگری٬ به همان درجه ای که ممکن شد، از نقاط قوت اعتصاب کارگران پتروشیمی است. ظاهرا اعتصاب پتروشیمی بدون نتيجه موقتا تمام شد اما شعله این مبارزه و طرح مجدد خواست امنيت شغلى بزودی در ديگر مراکز کارگری زبانه خواهد کشید. لذا داشتن سياستى دقيق براى پیشروی و پیروزی در اعتراضات در دور آتی٬ مهمترین سوال و محوری ترین موضوع براى بسیج بخشهای مختلف طبقه کارگر است که چه بلافصل و چه در دراز مدت در تحقق مطالبه امنیت شغلی ذینفع اند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

سخنى با کارگران اعتصابى پتروشيمى ٬ آيا اعلام کميته اعتصاب «يک گام به پيش» است؟

اکتبر 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در اخبار اعتراض و اعتصاب کارگران پتروشيمى "بندر امام"٬ بيانيه اى اخيرا منتشر شده که تشکيل کميته اعتصاب را اعلام ميکند. اين اقدام بطرق مختلف مورد تائيد و تمجيد عده اى قرار گرفته و از آن بعنوان يک کار اصولى و يک پيشروى نام برده شده است. در اين بيانيه از جمله آمده است: »‌ما به اين نتيجه رسيده ايم كه بدون ايجاد هماهنگى و تشكل يابی راه به جايی نخواهيم برد. حتى اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردی هم داشته باشد بدون ايجاد تشكل و سازمانيابی آن دستاورد هم پايدار نيست و نمی توان آن را حفظ كرد. لذا در قدم اول، كميته اعتصاب را برپا نموده ايم.‌»

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

«دمکراسى حقيقى»

سپتامبر 30, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

قرار است روز ١۵ اکتبر معترضين به نظم موجود بار ديگر ميدانها و خيابانها را تسخير کنند و با اعتراضى "مسالمت آميز" خواهان "دمکراسى حقيقى" شوند. در دوره اخير بويژه در اسپانيا٬ يونان٬ و بعضا در فرانسه عبارات "رئال دمکراسى" و "دمکراسى حقيقى" مطرح شد و بلافاصله توسط جريانات چپ غير کارگرى به پلاتفرم و هدفى درخود تبديل شد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

«کنگره ملى» و چلبى هاى اسلامى

سپتامبر 24, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مدتى است مشاوران ارشد مير حسين موسوى و مهدى کروبى٬ يعنى اردشير امير ارجمند و مجتبى واحدى٬ با همکارى محافل و جريانات طرفدار رژيم در اپوزيسيون و در معيت پليس و نيروهاى امنيتى جلسات سياسى در خارج کشور برگزار ميکنند. قبلتر اين اردو بخشى از فعالين خود را براى رهبرى اپوزيسيون طرفدار رژيم و قالب زدن فضاى سياسى به خارج کشور فرستاده بود. سازگارا٬ کديور٬ مهاجرانى٬ عبادى٬ گنجى و ديگران از اين زمره اند. در دوره گذشته انواع آرايش اعم از "اتاق فکر" تا "شوراى راه سبز اميد" و نهادهاى پنهان و آشکار را داشته اند. اگر در داخل روزنامه هايشان را محدود و يا بسته اند٬ در خارج تريبونها و رسانه هاى دول غربى به وفور در اختيار آنهاست. همينطور انواع نهادهاى دست راستى به بهانه هاى مختلف جايزه و کمک مالى شان را به طرف اين ورشکستگان مرتجع سياسى٬ که در دنياى بورژوازى "قهرمانان مبارزه براى دمکراسى" لقب ميگيرند٬ سرازير کرده اند. اما پروژه اصلاح حکومت اسلامى شکست خورد و نسخه دوم جنبش دو خرداد که اينبار عمامه و شال سبز حسينى بر تن داشت کمر راست نکرد و هر فرقه شان به سمتى پرتاب شدند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

ادعاى کذب٬ منابع کذب تر!

سپتامبر 17, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

گاهنامه "به پيش" که بقول آذر ماجدى "به پس وصف حال تر است"٬ و سايتهاى شبه سوسياليست جانبى٬ مرتبا و به هر بهانه اى و تحت نامهاى يکبار مصرف اکاذيبى به منصور حکمت نسبت ميدهند. اين تحليل هاى پوک و بى اساس تکرارى که همه از يک ادبيات و عبارات کليدى استفاده ميکنند٬ اينبار در شماره ۶٧ اين نشريه با امضاى "م. زنده رودى" و با عنوان "فعالیت جنبشی یا کار برنامه دار و حزبی؟" تکرار شده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

تروريسم در نروژ؛پيامدها و چشم انداز

ژوئیه 29, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سياوش دانشور : فاجعه ٢٢ ژوئيه در نروژ دنيا را تکان داد. نه به اين دليل که مشابه اين قتل عام وحشيانه در دنياى امروز نادر است و يا گوش و چشم مردم با آن در خاورميانه و شمال آفريقا و بيشتر کانونهاى بحران آشنا نيست.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

دورنماى تحولات سياسى ايران

ژوئیه 14, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بحران مزمن و حاد جمهورى اسلامى و بن بست راه حلهاى درون حکومتى همواره سوال آينده تحولات سياسى ايران را باز گذاشته است. اگر از عده اى مهجور سياسى بگذريم که در احمدى نژاد و سران اوباش سپاه پاسداران سيماى رضا خان ميرپنج و آتاتورک و يک پروسه جذب در اقتصاد جهانى سرمايه دارى را موعظه ميکنند٬ جنبشهاى سياسى و طبقاتى اصلى در ايران همچنان بر راه حلهاى خود تاکيد ميکنند. رويدادها و تحولات دو سال اخير در ايران و همينطور خيزشهاى انقلابى در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا٬ اگرچه براى عده اى به بازبينى افقها و روشهاى کلاسيک منجر شد٬ اما اين چيزى جز سردرگمى سياسى در دورانى نبود که شتاب سياست تند ميشود. کماکان قوانين پايه اى بهبود و تغيير در اوضاع چه در بالا و چه در پائين خود را ديکته ميکنند. در اين ميان آنچه تغيير کرده است پس رفتن و بن بست و شکست قطعى برخى راه حلها و امکان عينى عروج راه حلهاى ديگرى است که تا مدتى پيش "آرزو" و "اتوپى" معرفى ميشدند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

بحران يونان و راه حلها

ژوئیه 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بحران در يونان هر روز حادتر ميشود. ديگر تنها قلمرو اقتصاد نيست که در آن ناامنى و بى اعتمادى گسترش مى يابد بلکه بى اعتبارى گسترده سياسى٬ امکان سقوط دولت٬ از کف رفتن "تقدس" سنتى قانون٬ و تبديل بحران اقتصادى به يک بحران همه جانبه اجتماعى يک "خطر" بالقوه است. حاد شدن بحران در يونان چهارچوبهاى اروپائى را نيز مورد مخاطره جدى قرار داده است. يونان بعنوان عضوى از اتحاديه اروپا ناچار است به چهارچوب سياستهاى اين اتحاديه تمکين کند و اتحاديه اروپا براى نجات يورو و حتى نفس اتحاديه و ممانعت از گسترش بحران به ديگر کشورها٬ ناچار است به فکر "نجات يونان" باشد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

يونان٬ اعتصاب و جنگ خيابانى

ژوئن 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

کمر دولت يونان زير بار فشار بحران اقتصادى در حال شکستن است. اعتراض و نارضايتى در پائين به شکاف درون احزاب دامن زده و اجراى سياست رياضت اقتصادى و گرفتن وامها را دچار مشکل کرده است. پاپاندرو براى اينکه مسئوليت عواقب اجراى طرح رياضت اقتصادى را به تنهائى بعهده نگيرد طرح "دولت وحدت" را پيشنهاد کرده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

صورت مسئله چيست؟ در باره بحران حزب «حکمتيست»

ژوئن 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

احزاب اجتماعى و ريشه دار در اقتصاد سياسى يک جامعه سرمايه دارى٬ داراى گرايش سياسى-طبقاتى روشن و سنتهاى مبارزاتى معرفه اند. اين نوع جريانات سياسى که حضورى مستمر و ابژکتيو در جنبش طبقاتى خويش دارند٬ مباحث و جدل هايشان نيز تابعى از افت و خيزهاى مبارزه طبقاتى و فاکتورهاى اجتماعى است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

تحولات اسپانيا٬ التحرير جهانى ميشود!

مه 27, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سياوش دانشور : بى مثماترين و سطحى ترين نام و عنوانى که ميشد به تحولات خاورميانه و شمال آفريقا داد٬ عنوان "انقلاب عرب" و "تحولات عربى" و عناوين مشابه بود.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

جنگ باندهاى حکومتى٬ اتفاقات بزرگ در راهند!

مه 27, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

موج تقابل با احمدى نژاد- مشائى در اين هفته ابعاد گسترده ترى گرفت. نه تنها تعداد بيشترى از سران نهادهاى حکومتى و اطلاعاتى ديروز و حلقه هاى نزديک به رفسنجانى به اعلام موضع و موج مقابله با "جريان انحرافى" در دولت پيوستند٬ بلکه خبر دستگيرهاى عناصر مهم دولتى تا اخبار فساد وسيع اقتصادى دولتيها و بالاخره تبئين هاى اطلاعاتى و مهيج براى توجيه جراحى جديد در جمهورى اسلامى يکى بعد از ديگرى به صحنه آمدند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

پيام خاتمى: ما همه سرباز توايم خامنه اى!

مه 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در ماجراى دعواهاى دو باند حکومتى٬ احمدى نژاد و خامنه اى٬ اصلاح طلبان مغضوب ابتدا سکوت کردند. آنها که در طى دوره احمدى نژاد و با اشاره خامنه اى از مدار حکومت بيرون انداخته شده بودند و احزابشان منحل و نيمه منحل شده بود٬ وضعيت جديد را بنفع خود ارزيابى کردند. محاسبه شان اينبود که خامنه اى در تنگنا و بى اعتبارتر از هميشه است٬ "روحانيون" و عقلاى نظام از موقعيت رو به تهديد خود ترسيده اند٬ و وضعيت ميتواند بنفع اصلاح طلبان تغيير کند. لذا ابتدا سياست سکوت پيشه کردند. تدريجا و وقتى تقابل با تيم احمدى نژاد بالا گرفت و کار به قمه زنى خيابانى کشيد٬ به طرف خامنه اى غش کردند. ابتدا موئتلفه ايها به سرکردگى عسکر اولادى که موقعيت خود را در خطر ميديد به حمايت از رفسنجانى رو آورد. رفسنجانى هم که دل خونى از احمدى نژاد داشت بيشتر از قبل به "آقا" چراغ سبز داد. مهاجرانى از سرکردگان اتاق فکر قاطر ترووا در خارج نيز از خامنه اى اعلام برائت کرد. طرفداران اصلاح طلبان هم که گيج و گنگ در متن دعواى دو باند بخشا به طرف احمدى و بخشا به طرف خامنه اى غش کرده بودند٬ منتظر بودند ببينند چه خبر است تا موضع روشنترى بگيرند. تا اينکه خاتمى وسط آمد و سياست را اعلام کرد: "نقطه سر خط". 

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

براى محمد و عبدالله محارب

مه 17, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

محارب! اين نام چقدر آشناست٬ آشناتر از شناسنامه خودم٬ تو و همرزمان بخون خفته در خاوران ها٬ لعنت آباد ها٬ "تف آباد ها" و گورستانهاى دسته جمعى آشويتس اسلامى در ايران. محارب نام اسلامى نه گفتن به ارتجاع مذهبى است. محارب يعنى کمونيست بودن٬ اته ايست بودن٬ اسلام را به ريشخند گرفتن٬ حکومت اسلامى را قبول نداشتن٬ به زور گردن نگذاشتن! محارب يعنى از نظر خدا٬ همان بتى که بشر دو پا آفريد و براى تجارت به سجده اش نشست تا توحش زمينى اش را رنگ آسمانى زند٬ حذف هر کسى است که با قدرت و زور و سرمايه و دستگاه مذهب سازگار نيست.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

جنگ باندهاى حکومتى٬ نتايج و چشم انداز

مه 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

احمدى نژاد زير فشار ائتلافى که وى را به رياست جمهورى رسانده بود به حکم حکومتى خامنه اى تمکين کرد. معناى اين تمکين٬ اگر با ضد حمله اى کودتائى و وسيع روبرو نشود٬ چيزى جز پايان پديده احمدى نژاد نيست. آيا اين يک عقب نشينى تاکتيکى براى آمادگى و شرکت در "انتخابات" مجلس و بعدتر رياست جمهورى است؟ بنظر من چنين فرصتى اگر تا قبل از کشمکش اخير ميتوانست باز باشد٬ بدنبال ماجراهاى دو سه هفته اخير ديگر ابدا موضوعيت ندارد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

جدال خامنه اى و احمدى نژاد: يک گام به پس براى تهاجمى به پيش

مه 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در رودروئى اخير دولت احمدى نژاد و خامنه اى موقعيت عميقا بحرانى جمهورى اسلامى بار ديگر بطور عريان خود را نشان داد. نه تلاشهاى خامنه اى براى کنترل دهن دريدگى باندهاى حکومتى جلوى مردم پاسخ داد و نه دولتيها و نه طرفداران دو آتشه خامنه اى گوششان بدهکار بود. همه ديدند که چه سطحى از لمپنيسم اسلامى در بالاترين سطوح حکومت رژه رفت. کسانى که با شکنجه گران و قاتلين و خودى ترين خوديها اين رفتار را دارند٬ بيش از پيش تکليف مخالفين دربارى و متوهمينى که با قانون اساسى مشاعره ميکنند٬ تا چه رسد به اکثريت عظيم مردم مخالف حکومت را روشن کرده اند. آنچه اين هفته آمد و رفت ميتوانست٬ و هنوز ميتواند٬ به يک جدال درونى سهمگين و آغاز يک پروسه فروپاشى و اضمحلال جمهورى اسلامى منجر شود.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

اول مه٬ عليه «جهاد اقتصادى»٬ عليه گرانى و فقر

آوریل 30, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اول مه امسال در متن اوضاع پيچيده و پر تحولى برگزار ميشود. نتيجه بحران اقتصادى جهان سرمايه دارى براى طبقه کارگر جز فقر و بيکارى و انهدام خانواده و مصائب و مشقات شديد نبوده است. در کشورهاى اروپائى کارگران حرف آخر را نزده اند و کشمکش و مقاومت عليه طرح هاى رياضت اقتصادى دولتها ادامه دارد. نه فقط چشم انداز بهبود بحران وجود ندارد بلکه اخيرا رئيس بانک جهانى به سکته جديدى که در راه است٬ و به قول او يک شوک فاصله تا بحران بعدى٬ اعتراف کرده است. تشديد بحران و تشديد تهاجم بورژوازى٬ تشديد روياروئى طبقه کارگر در کشورهاى اروپاى غربى با دولتهاى سرمايه دارى را در چشم انداز نزديک قرار داده است. بعبارتى موج پيامدهاى بحران وسيعا به اروپا برميگردد و همراه با تحولات کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا دامنه اش جهانى تر ميشود.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

اول مه ٢٠١١: راه حل کارگرى بحران

آوریل 25, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

روز جهانى کارگر ٢٠١١ ويژه است. اگر از نظر تقويمى هر اول مه نشان تجديد عزمى ديگر در مصاف طبقه کارگر بين المللى عليه سرمايه و حکومتهاى سرمايه دارى بطور کلى است٬ اول مه امسال٬ بجز اين ويژگى هميشگى و تاريخى مهر رويدادهاى اساسى جهان سرمايه دارى و تحولات انقلابى در کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا را برخود دارد. و اين ويژگى اساسى اول مه ٢٠١١ است که ضرورى است در قالب شايسته آن همه جا در اجتماعات اول مه خود را نشان دهد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

در باره کشمکش هاى اخير درون رژيم اسلامى

آوریل 24, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

کشمکش در درون حکومت اسلامى هر روز حادتر ميشود. همه و هر کسى بنوعى عليه يک "فتنه جديد"٬ يک "انحراف جديد"٬ يک "باند نفوذى" و حتى "فراماسونر" قيام کرده اند. قطب بندى اينبار حول کل اردوى راست به زعامت خامنه اى بشمول حاميان پرو پاقرص ديروز رئيس جمهور با رحيم مشائى و احمدى نژاد و دولتش شکل گرفته است. در يادداشت "فاز دوم راه بدون بازگشت" شماره ١٩٣ و بررسى جدالهاى درون حکومتى٬ از جمله اشاره کرديم:

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

تحولات منطقه و موقعيت اسلام سياسى

مارس 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سياوش دانشور : خيره کننده ترين ويژگى تحولات سياسى در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا اينست که انواع مدلهاى حکومتى سرمايه دارى امروز را مورد هدف قرار داده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

اوضاع بين المللى٬ تحولات انقلابى و سياست کمونيسم کارگرى

مارس 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

١- با شورش نان در تونس و سرنگونى بن على٬ و مهمتر٬ رويدادهاى مصر و سرنگونى مبارک٬ کشورهاى منطقه خاورميانه و شمال آفريقا وارد دورانى از تحول سياسى و انقلابى شده اند. اين تحولات ضرورتا به حوزه جغرافيائى معينى محدود نخواهد نماند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

کمونيسم کارگرى و مسئله زن

مارس 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

قرن بيست و يکم است. دنيا غرق ثروت و تکنولوژى پيشرفته و دستاورد علمى و توان غول آساى انسانى است. دنياى امروز٬ اگر از عينک نظام بورژوائى و دستگاه مافيائى مذهب و مردسالارى نهادينه در آن نگريسته نشود٬ با هر محاسبه اى ميتواند دنيائى آزاد و مرفه و خوشبخت براى همگان باشد. ميتواند از فقر و فلاکت و زن ستيزى و جامعه ستيزى و مصائب گريبانگير بشر آزاد باشد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

حسنی مبارک باید برود! «پایان دیکتاتوریها؟»

ژانویه 29, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بدنبال قیام مردم تونس که به سقوط دولت و فرار بن علی دیکتاتور کودتاچی منجر شد، موجی از اعتراضات علیه فقر در کشورهای منطقه براه افتاد. الجزیره، اردن، مصر، سودان، لیبی و همه جا یا مردم کارگر و زحمتکش به خیابانها ریختند و یا اوضاع بشدت ملتهب و بحرانی است. سران برخی کشورها از عربستان و قطر و اردن و حتی مصر فورا تلاش کردند با بازپس گیری طرح حذف سوبسیدها و ثابت نگهداشتن نرخ ارزاق عمومی اعتراضات را کنترل کنند و حکومت شان را نجات دهند. تاریخ همواره تکرار میشود. ظاهرا این تمهیدات دیگر دیر شده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

تونس: کدام آینده؟ سرمایه داری یا سوسیالیسم؟

ژانویه 29, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سیاوش دانشور : بدون تردید در دنیای بحران زده سرمایه داری امروز و مشقاتی که بر میلیاردها انسان زحمتکش تحمیل میکند، تحولات سیاسی تونس نوری در تاریکی و امیدی به ممکن بودن یک آینده بهتر است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

حزب دمکرات کردستان ایران ٬ قلدری یا استیصال سیاسی؟

ژانویه 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اخیرا حزب دمکرات کردستان به بهانه اظهارات عبدالله مهتدی تلاش کرده است در باره جنگ تحمیلی به کومه له با تبلیغات نخ نمای ضد کمونیستی برای بورژوازی خود شیرینی کند. ظاهر مسئله اینست که حزب دمکرات نمایش قلدری سیاسی میدهد اما این تصویری عمیقا اشتباه و ضد تاریخی است. هر کسی میتواند در ذهنیت مجرد و دنیای فرقه ای خود هر مانوری بدهد اما واقعیات اجتماعی و تاریخی سر سخت تر اند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

کارگران و مسئله حذف سوبسیدها … نقدی بر دیدگاه رضا رخشان

دسامبر 19, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

آقای رضا رخشان رئیس جدید سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بحثی تحت عنوان "یارانه ها، تلاشی برای یک ارزیابی واقعی" منتشر کرده اند. این مطلب بعنوان یک نگرش جدید نیست و مشابه آنرا در فراکسیونهای مختلف طبقه حاکم میتوان دید. اما از آنجا که توسط یک فعال کارگری و رئیس یک سندیکا بیان شده است اهمیت دارد و باید مسئولانه به نقد آن نشست.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

١٦ آذر ٨٩: کشمکش ادامه دارد!

دسامبر 11, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

امسال روز دانشجو نقطه تلاقی روندهای سیاسی مختلفی بود. حکومت اسلامی که هر روزش با وحشت سپری میشود قبل از 16 آذر به دستگیری فعالین دانشجوئی و نظامی کردن دانشگاهها و ایجاد وضعیت امنیتی فوق العاده رو آورد و در عین حال تلاش داشتند که وانمود کنند بر اوضاع مسلط اند. هدف جمهوری اسلامی از سر گذراندن اینروز بود و برای اینکار همه جا را مملو از بسیجی و نیروهای امنیتی کرده بود. جریان مرده و شکست خورده سبز نیز تلاش داشت در 16 آذر امسال با اتکا به تشکلهای دست راستی و بی آبروی تحکیمی و اسلامی مانور بدهد و دستکم در دانشگاه خودی نشان دهد. جریانات چپ دانشجوئی که قبلتر قلع و قمع شده بودند نیز امکان حضوری سازمانیافته و متمایز پیدا نکردند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

برخورد «چپ» به سرکوب کارگران

دسامبر 10, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

در فرهنگ و درک عامه از سیاست، چپها و سوسیالیستها و کمونیستها، علیرغم تفاوتهای اجتماعی که این عناوین تاریخا داشتند و هنوز دارند، مدافع کارگران و محرومان شناخته میشوند. تاریخ این چپ و سوسیالیسم غیر کارگری هم خود دلیلی بر این شناخت عامه مردم است. چرا که طی قرن بیستم و بویژه بدنبال انقلاب اکتبر، جنبشهای سیاسی مختلف که اساسا آرمانها و اهداف غیر کارگری را دنبال میکردند، بدلیل تفوق و هژمونی کمونیسم کارگری و مارکسیسم، عنوان و پرچم سوسیالیسم را برای اهداف خود انتخاب کرده بودند و خود را جزو اردوی چپ جامعه تعریف میکردند. بدنبال فروپاشی اردوگاه شوروی و از مد افتادن چپگرائی برای این نوع چپ مصلحتی، امروز بخش اعظم این نیروها طرفدار دو آتشه دمکراسی نظم نوینی و پنتاگونی اند و یا دنبال کشف فرهنگ و تاریخ شرق و نبش قبر هویتهای کاذب ناسیونالیستی و قومی و حتی مذهبی اند.  

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

تروریسم، پی آمدها و مخاطرات

دسامبر 4, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

ترورهای روز دوشنبه در تهران با هر سناریوئی توضیح داده شود در این نکته که تروریسم بیش از پیش به یک فاکتور موجود در سیر اوضاع سیاسی ایران تبدیل میشود تردیدی نباید داشت. در یکسال گذشته ترورهای متعددی در سنندج، مهاباد، تهران و … صورت گرفته است. اگرچه نمیتوان کلیه این ترورها را به یک خط واحد منتسب کرد اما قابل مشاهده است که بتدریج سیاست ترور و خط مشی تروریستی بعنوان یک فاکتور جدید خود را به جامعه و وضعیت سیاسی تحمیل میکند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

مروری بر اوضاع سیاسی ایران

نوامبر 18, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

سیاوش دانشور : آنهائی که سیاست را به روایت چهارچوبهای سیاستمداران دو خردادی و اخیرا سبز میبینند، دچار آشفتگی فکری عجیبی شده اند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

در باره تاکتیک اعتصاب غذا

اوت 12, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

سیاوش دانشور : در فرهنگ سیاسی مسلط٬ که بخشا میراث سنتهای قدیمی و اجتماعا منسوخ است، روشهای مبارزه سیاسی و تاکتیک ها بخشا ثابت مانده اند. یکی از این روشها اعتصاب غذا است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

نگاهى به مبارزات کارگران صنايع فولاد

ژوئن 4, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

سياوش دانشور : کارگران فولاد اصفهان در يکسال گذشته درگير يک کشمکش برسر مسئله امنيت شغلى بودند. خواست روشن کارگران ممنوعيت اخراج توسط شرکتهاى پيمانکارى و استخدام شدن

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

کارگران و حداقل دستمزدها

مارس 11, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

سياوش دانشور : بحث افزايش دستمزدها بويژه در آخر سال ميان کارگران گرم ميشود. سوالى که امروز بسيارى از کارگران با آن روبرو هستند اينست که دراين شرايط بيکارى و تعطيل شدن مرتب مراکز صنعتى٬ نگرانى هاى ناشى از آن و همينطور حقوقهائى که مدتهاست پرداخت نشده و اميد پرداخت آنها هم کم است٬ آيا طرح بحث افزايش دستمزد ميتواند موثر باشد؟

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

برابرى هدف کمونيسم است ٬ پاسخ به بهروز ناصرى

فوریه 18, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

سياوش دانشور : دوست قديمى بهروز ناصرى کادر حزب کمونيست ايران در مطلبى با عنوان "پلی بسوی سوسیالیسم٬ بحثی در رابطه با شعارهای تاکتیکی سوسیالیستی در وضعیت سیاسی ایران امروز"٬ تلاشى را براى بدست دادن رابطه شعارهاى تاکتيکى و استراتژيکى سوسياليستى شروع کرده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور

جنبش ملى اسلامى , باز هم شکست و بن بست

ژانویه 29, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

سياوش دانشور : جنبش ملى اسلامى٬ با تمام فرقه هاى متشکل و غير متشکل آن به شمول شخصيت هاى سياسى و طيف عمده نويسندگان و ادبا و روزنامه نگاران و رسانه ها٬ يکبار ديگر کشتى اش به گل نشسته است. اين جنبشى است که همزاد حکومت اسلامى است و تا حکومت اسلامى سرپاست تنفس آزمايشگاهى و تحرک موسمى آن در قالبهاى گوناگون وجود خواهد داشت.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:سياوش دانشور