بایگانی

Archive for the ‘سيروان پرتونورى’ Category

افزايش دستمزد کارگران عرصه اى ديگر از مبارزه طبقه كارگر ايران عليه سرمايه

مارس 20, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

سيروان پرتونورى : ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران را به «شورای عالی کار» كساني که نمایندگی سيستم سرمايه و از نمایندگان کارفرمایان، شوراهای اسلامی کار و وزارت کار تشکیل می شود واگذار میکند.شورای عالی کار رژیم اسلامی در نشستی با حضور نمایندگان کارفرمایان دولت روز شنبه ٢٢ اسفند ماه در تصمیمی ضد کارگری و در حمایت از کارفرمایان و سرمایه داران، میزان حداقل دستمزد را برای سال آینده ٣٠٣ هزار و چهل و هشت تومان در ماه اعلام کرد.

بیشتر بخوانید…