بایگانی

Archive for the ‘شعر’ Category

راز گل (رهياب)

ژانویه 23, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

چرا تلخی   ، چرا سرخی  ، چرا   با خویش       ناسازی ؟!
چرا سردی ، چه میجوشی ، چه رمزی هست ، چه رازی ؟!

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر

این گلستان جهانی علی رضا جباری (آذرنگ)

نوامبر 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

باد خزان وزید
بر رودبار یاد
صد بوته خار ماند.
در پای بوته های خزانی

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر

درفش ما … برای کارگران پتروشیمی / رهياب

اکتبر 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ما از آن روزی که ره پویان این ره بوده ایم
با   تهیدستان   هماوائیم    و  یار ِ   توده ایم

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر

لطفا مرا پشت همین رویا نگه دار / رضا

سپتامبر 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ای رهگذر! از توده آشفته بازار
پشت چراغ، از دست من یک فال بردار

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر

بازدید از کارگاه / رهیاب

سپتامبر 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اشاره : مثنوی «بازدید از کارگاه» در آذر ماه 1381 طی کار در پروژه ء آروماتیک چهارم – پتروشیمی برزویه – در عسلویه سروده شد وبرای جمعی از تکنیسین ها و مهندسین اجرائی بطور خصوصی خوانده شد و مورد استقبال قرار گرفت . بزودی نسخه ای از آن توسط کارگران و تکنیسین ها و مهندسین شاغل در منطقه دست بدست چرخید و به سایر مناطق کاری و پروژه ای هم رسید بگونه ای که در سال 83 همکاری که از ماهشهر به ما در عسلویه ودرپروژه ای دیگر ملحق شده بود ، بی آنکه از سرایندهء آن مطلع باشد ، نسخه ای از این مثنوی را بعنوان ارمغانی از پروژه های ماهشهر آورد و برایمان خواند !  به این ترتیب این مثنوی عملاً پیش از این بصورت دست بدست در محیط های کارگری و پروژه ای- بدون ذکر نام سراینده –  بصورت دست بدست منتشرگردیده و اکنون همان نسخه باپی نوشت های بیشتر واندک در افزوده وویرایشی مربوط به نحوهء نگارش  ، رسماً منتشر میشود .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر

بابونه در برهوت / رهياب

اوت 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

به یک شقایق روئیده بر شکاف صخره سنگ ,
                                                         دل می بازم      

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر

«باز ماندگان» و «سوگنامه » / رهياب

اوت 21, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

باز ماندگان

ما کیستیم  ,  کیانیم   ,  بی نام و بی نشانیم
ای آینه  تو   بنمای   ما  را  چنانکه    آنیم

ای پیر رنج و عزت !سنگ صبور ما باش
چون ما در این طریقت ,  از بازماندگانیم

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر