بایگانی

Archive for the ‘شعر’ Category

راز گل (رهياب)

ژانویه 23, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

چرا تلخی   ، چرا سرخی  ، چرا   با خویش       ناسازی ؟!
چرا سردی ، چه میجوشی ، چه رمزی هست ، چه رازی ؟!

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر

این گلستان جهانی علی رضا جباری (آذرنگ)

نوامبر 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

باد خزان وزید
بر رودبار یاد
صد بوته خار ماند.
در پای بوته های خزانی

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر

درفش ما … برای کارگران پتروشیمی / رهياب

اکتبر 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ما از آن روزی که ره پویان این ره بوده ایم
با   تهیدستان   هماوائیم    و  یار ِ   توده ایم

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر

لطفا مرا پشت همین رویا نگه دار / رضا

سپتامبر 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ای رهگذر! از توده آشفته بازار
پشت چراغ، از دست من یک فال بردار

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر

بازدید از کارگاه / رهیاب

سپتامبر 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اشاره : مثنوی «بازدید از کارگاه» در آذر ماه 1381 طی کار در پروژه ء آروماتیک چهارم – پتروشیمی برزویه – در عسلویه سروده شد وبرای جمعی از تکنیسین ها و مهندسین اجرائی بطور خصوصی خوانده شد و مورد استقبال قرار گرفت . بزودی نسخه ای از آن توسط کارگران و تکنیسین ها و مهندسین شاغل در منطقه دست بدست چرخید و به سایر مناطق کاری و پروژه ای هم رسید بگونه ای که در سال 83 همکاری که از ماهشهر به ما در عسلویه ودرپروژه ای دیگر ملحق شده بود ، بی آنکه از سرایندهء آن مطلع باشد ، نسخه ای از این مثنوی را بعنوان ارمغانی از پروژه های ماهشهر آورد و برایمان خواند !  به این ترتیب این مثنوی عملاً پیش از این بصورت دست بدست در محیط های کارگری و پروژه ای- بدون ذکر نام سراینده –  بصورت دست بدست منتشرگردیده و اکنون همان نسخه باپی نوشت های بیشتر واندک در افزوده وویرایشی مربوط به نحوهء نگارش  ، رسماً منتشر میشود .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر

بابونه در برهوت / رهياب

اوت 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

به یک شقایق روئیده بر شکاف صخره سنگ ,
                                                         دل می بازم      

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر

«باز ماندگان» و «سوگنامه » / رهياب

اوت 21, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

باز ماندگان

ما کیستیم  ,  کیانیم   ,  بی نام و بی نشانیم
ای آینه  تو   بنمای   ما  را  چنانکه    آنیم

ای پیر رنج و عزت !سنگ صبور ما باش
چون ما در این طریقت ,  از بازماندگانیم

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر

درفراق ياران / رهياب

اوت 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ما اسیر ِ   فهم  ِ  این    آب و  گِلیم
هم   کلید ِ قفل ها ، هم   ،  مشکلیم

بس زمین و بس زمان ها گشته ایم
سرد ها    بر  گرم ها    آغشته ایم

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر

ما ، همانیم: شصت و هفتی ها / رهياب

ژوئیه 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:شعر

رنگین کمان خیال / رهياب

ژوئیه 23, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ای نازنین ترین
                   همدم ِ
                        روزگاران ِغمبارم !
                        بیا که باز غروب آمد
                        و رنگین کمان ِ خیال برآشفت .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر

گرگ ها و سگ ها / رهياب

ژوئیه 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ما به عمران  ،  اشتغالی داشتیم
جا بجا هم      خاطراتی کاشتیم

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر

امید / رهياب

ژوئیه 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

راه را بر اشتیاقمان بستند
آمالمان را به زنجیر کشیدند
بر آتش شوقمان آب سرد ، پاشیدند
وبر انتظارمان ؛
                    چشم بند زدند !

آه ! ای طراوت ِ یک میلاد !
                                 ای امید !
گرمای مطبوع زیر خاکستر ؛ ای نشاط !
                        از اعماق ِ این سینه ی سوخته ، شعله ور شو ، زبانه بکش !
                              آیا نسیم پیشقراول این بادهای درپیش را ،
                                                                                 با جان منتظرت
                                                                                                    حس نمی کنی ؟!

چشم بند ها کنار خواهند رفت
راه ها ، باز می شوند
آرزوها پر میگشایند
و امیدها ، شعله ور میشوند
آنگاه :
               « رقصی چنین میانه ی میدانم آرزوست !» (1)
————————————————————————————————————
پی نوشت :
1- مصراعی از دیوان شمس
                                                        سیمان قشم- زمستان 88
                                                                رهیاب

دسته‌ها:شعر

وصف حال / رهياب

ژوئیه 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

وصف ِ حال
سپیده دم از آئینه پرسیدم :
«ما ، سر ِ پیازیم آخر
                         یا ته ِ پیاز؟! »
گفت :
« آنانکه سر ِ پیاز بودند ،
                             به تیغ سپرده شدند !
وانانکه ته ِ پیاز ،
                            به کناری پرتاب !
و ما لابد مغز ِ  پیازیم کاینچنین
                                  در دیگ ِ داغ ِ روزگار
                                    جزغاله می شویم ! »
———————————————————————————————–
                                 زندان اوین
                                تیرماه 1370
                          

دسته‌ها:شعر

تعدیل نیرو یا رنجنامهء اِلخاص / رهياب

ژوئیه 3, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

این مثنوی ، به کارگران «طرح تولید آلومینا از بوکسیت جاجرم» ، « سیمان هگمتان» ، « پالایشگاه بندر عباس » « طرح احداث مجتمع تازیان بندر عباس » ، «فاز های دو و سه ، یک ، چهار و پنج ، شش و هفت و هشت ،طرح استحصال ِ دریا ، پتروشیمی جم ، فاز های نه و ده ،…عسلویه » ، «سد سلمان» ، «سد سیاه بیشه »، « طرح توسعه ی نیشکر و …» ، « خط لوله ی سراسری هشتم پارسیان به جهرم » و به کار گران «کارخانجات ِ ایران برَک » ، « پتروشیمی مارون ، بوعلی ، امیرکبیر ، … ماهشهر » ؛ به آنانکه «دیرگاهی هست » ، طعم ِزهرآگین ِ « تعدیل نیرو» راچشیده اند و همچنان و هنوز تنها دارائی متزلزل ِ خویش – کار – را از دست داده اند و از دست میدهند و بیکار میشوندو سر کوفته و مجروح ، به اعماق جامعه و مناسبات ِ ستمبار ِ آن پرتاب شده اند و پرتاب میشوند ؛ تقدیم میشود . 11تیرماه 90- رهیاب

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر

دیرگاهی هست …/ رهياب

ژوئیه 1, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ما در این قسمتگه ای دل ،   نابرابرمیخوریم
هرکه را سهمی ست  ما ، داغ برادر میخوریم

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر

نجوای فرصت طلبان / رهیاب

ژوئن 24, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

خوشا  با چشم  ِ نفع ِ خویش  دیدن
خوشا با گوش ِخود خواهی شنیدن

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شعر

شعری از غاده السمان شاعری توانا از سوریه

آوریل 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:شعر