بایگانی

Archive for the ‘شهاب گولالان’ Category

مگر امکان دارد خود را سوسیالیزم پنداشت ولی حقانیت تعیین سرنوشت ملیتها را بدست فراموشی سپرد

دسامبر 20, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

در شرایطی كه حاكمان دیكتاتور جمهوری اسلامی از ابتدای بقدرت رسیدنشان تا به امروز تمام وسائل سركوب و رسانه ای ، تبلیغی و روانی را در اختیار دارند و معمولا از جنگ روانی برای منع ارتباط مردم در جنبش رادیكال استفاده میكنند و در این شرایط اهداف و شعار سوسیالیستهای راستین میتواند كاملا" تعین كننده باشد متاسفانه در این شرایط حساس جریانات و افراد هستند كه خود را سوسیالیزم مینامند و اگاهانه یا نا اگاهانه اب  باسیاب رژیم ارتجاعی ریخته و به حقانیت تعیین سرنوشت ملیتهای تحت ستم چنان پرخاش میكنند انگار انبارهای قمه زنها را مصادره كرده و به جنگ یزید میروند  باید با چنین اندیشهائی كه دم از سوسیالیزم میزنند و در واقع دركی از سوسیالیسم ندارند برخورد قاطع كرد و توضیح داد كه در مكتب ماركسیسم مسئله ستم ملی كاملا" حل شده چندان بغرنج نیست كه انسان خود را ماركسیزم بداند وبا شیوه ناپسند در مقابل انسانها خودشان را همچون علمدار قمه زنها   معرفی نماید

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شهاب گولالان