بایگانی

Archive for the ‘شهزاد سرمدی’ Category

آیا آمریکا حق قانونی فلسطین را وتو خواهد کرد؟

سپتامبر 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اگر درروزهای آینده آمریکا حق قانونی عضویت کشورفلسطین را بعنوان صد ونود وچهارمین عضو سازمان ملل متحد درشورای امنیت وتو کند، نه تنها فلسطینی ها را مأیوس ومیلیونها انسان درسراسردنیا را خشمگین و ازخود ودولت اسرائیل  بیش از پیش منزجرمی کند بلکه سازمان ملل متحد، حقوق بشروعرف ومقررات بین المللی و حق مسلم فلسطینی ها آشکارا مورد تجاوز قرارمی گیرند. روز 21 سپتامبر2011 آقای بارک اوباما درسخنرانی خود در سازمان ملل متحد ازتمام کشورها خواست دولت  سوریه را به خاطر کشتارمردم سوریه تحریم کنند، اما کشتارشصت ساله فلسطینی ها را به دست فراموشی سپرده و به روی خود نیآورد.  این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد به بهانه ی جلوگیری ازکشتارمردم بی دفاع لیبی، ظرف یک روز اجازه حمله ی کشورهای غربی وماشین جنگی آن، ناتو را به لیبی تصویب کرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شهزاد سرمدی

صد وچهلمین سال حماسه کمون پاریس

مه 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:شهزاد سرمدی

درباره ی لزوم الغای مجازات مرگ

دسامبر 10, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

همواره خطر تعقیب و زندان، هر روز شکنجه و مرگ،

گروهی متولیان احکام الهی، منادیان شکنجه و مرگ، متکی بر فقه شیعه، کتاب مقدس و قرآن، مستند بر موازین قانون قصاص،حدود و تعزیرات: قطع دست و پا، تیر باران، سنگسار و طناب دار،

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شهزاد سرمدی