بایگانی

Archive for the ‘شورای کار’ Category

سرنگونی، رفرم یا انقلاب- ایران، تونس،‌ مصر و…

ژانویه 30, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

آن چه اکنون در شمال قاره آفریقا می‌گذرد، پیوستار وتنها پیش‌لرزه‌‌های  خیزش بزرگ ستمکشان در جهان است. بحران ادواری مناسبات سرمایه‌داری با آواری سنگین بر سر طبقات زیرستم، با قدرت انفجاری بی‌همانند،  خط گسل جهانی را از هم می گسلد  و مراکز قدرت سیاسی طبقات حاکم و دولت‌های جهان سرمایه ‌را نشانه می‌گیرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شورای کار