بایگانی

Archive for the ‘شیرین شمس’ Category

به پیشواز ٨ مارس روز جهانی زن … بخش اول، یک روز و یک جنبش در مقابل قرن ها نابرابری

فوریه 17, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

هشت مارس(هفده اسفند) روز جهانی زن است. روند شکل گیری و به رسمیت شناخته شدن 8 مارس به عنوان روز جهانی زن روندی است که سه قرن را به خود اختصاص داده است. روزی که جرقه آن در اواسط قرن نوزدهم توسط زنان کارگر دراعتراض به وضعیت نابرابر و نابسامان کار، و پس ازسالهای طولانی مبارزات زنان، علی الخصوص در اعتراض به شرایط غیر انسانی و نابرابر اجتماعی در جهت رسیدن به آزادی و برابری، سرانجام در اوایل قرن بیستم به عنوان " روز جهانی زن " به رسمیت شناخته شد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:شیرین شمس