بایگانی

Archive for the ‘صالح گویلی’ Category

ھشدار!!

مه 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

چند وقت پيش بود که در يک نوشته کوتاه در رابظه با اينکه:" آيا بمب گذاريھای اخيرمناطق کردنشين، آينده کردستان خواھد بود" اشاره کرده بودم که خطر اينکه گروه ھا و باندھای مسلح اسلامی بعد از فروپاشی رژيم جمھوری اسلامی با توجه به اھداف و سابقه تاريخی خود و با توجه به حرکات و عمليات ھا و بمب گذاريھای اخيرشان در کردستان ، ميتوانند جامعه را برای رسيدن به قدرت خود، به نا امنی و ھرج و مرج بکشانند.ص

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:صالح گویلی