بایگانی

Archive for the ‘صداى کمونيزم کارگرى’ Category

میز گرد با آذر ماجدی و نسرین رمضان علی‌ در باره قطعنامه شورای پایه گذاری حکومت کارگری‌سوسیالیستی

مارس 30, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

تحریم اقتصادی، خطر جنگ، آینده چه خواهد بود! مصاحبه با سیاوش دنشور و علی‌ جوادی

فوریه 14, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

 http://www.4shared.com/mp3/KccEvrTe/mahmood_14212.html 
 
 
صدای کمونیسم کارگری ۱۴ فوریه ۲۰۱۲
تحریم اقتصادی، خطر جنگ، آینده چه خواهد بود!  مصاحبه با سیاوش دنشور و علی‌ جوادی
برنامه ساز محمود احمدی

ویژه برنامه سالروز قیام بیست و دوم بهمن ١٣۵٧

فوریه 13, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

ویژه برنامه سالروز قیام بیست و دوم بهمن ١٣۵٧

 — مروری کوتاه بر آنچه که در آن روزها گذشت

 — تحلیل کمونیسم کارگری از این تحول اجتماعی چیست؟

http://www.wupiran.net/radiofile/sirvan11022012.mp3

وقوع جنگ علیه ایران ، مواضع و مخاطرات، گفتگو با آذر ماجدی

ژانویه 26, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

در مورد بحران در حزب حکمتیست گفتگو با آذر ماجدی

ژانویه 14, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

در مورد بحران در حزب حکمتیست گفتگو با آذر ماجدی                                           

 http://www.4shared.com/mp3/YjLl8Ca_/azar_majedi_hekmatist.html

گفتگو با آذر ماجدی درخصوص تحولات اخیر در کمپ اشرف در عراق

دسامبر 17, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مصاحبه با على جوادى در مورد اشغال سفارتخانه ها

دسامبر 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 http://www.4shared.com/audio/oQ1IGhBP/mosahebe_ba_ali_javadi_dar_mor.html

مصاحبه با على جوادى در مورد اشغال سفارتخانه ها