بایگانی

Archive for the ‘صدا و تصوير’ Category

من زنم / شعرى از شمى صلواتى

آوریل 5, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:صدا و تصوير

شورای پایه گذاری حکومت سوسیالیستی / مصاحبه رادیو پیام با آذر ماجدی

آوریل 1, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:صدا و تصوير

فیلمی در باره اعدام در ایران و مبارزه علیه اعدام

مارس 31, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:صدا و تصوير

سال ١٣٩١ چگونه سالی برای کارگران؟ ضرورت تلفیق کار مخفی و علنی در سازمان یابی کارگران گفتگو با بهروز خباز و مجید تمجیدی

مارس 27, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:صدا و تصوير

مناظره پنجم در خصوص آزادی بی قید و شرط بیان سعيد صالحى نيا ،روزبه اسماعيلى و همايون نادرى

مارس 25, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:صدا و تصوير

ناگفته های فاجعه گردان شوان پس از دو دهه / نسرين رمضانعلى

مارس 19, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:صدا و تصوير

رزم زنان چریک فدایی ، جلوه ای از مبارزات زنان برای رهائی

مارس 16, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:صدا و تصوير