بایگانی

Archive for the ‘عباس سماكار’ Category

نقد یا تخریب … چرا رضا علامه زاده پس از ٣٨ سال خاطرات زندان نوشته است؟

آوریل 10, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

(دستی در هنر، چشمی بر سیاست) نشر کتاب لوس آنجلس. 2012 

نوشتن خاطرات زندان معمولاً یکی از راه های تقویت مبارزات مردم و دفاع از حقانیت آن و محکوم کردن عاملان شکنجه و کشتار بوده است.

رضا علامه زاده هدف اصلی از نگارش کتابش را چنین می نویسد:

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس سماكار

«الماس فریب» و فریب توده های مردم

ژوئن 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

جمهوری اسلامی ویدئوی زد و بندهای «مخالفان درونی و بیرونی» خود را با هزار دوز و کلک و دروغ و دغل منتشر کرده و با تمام نیرو کوشیده است که از یک رویداد کثیف که به وسیلۀ گرایشات راست جامعه رخ داده است، به سود بقای رژیم سراسر جنایت و تباهی خود سود بجوید.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس سماكار