بایگانی

Archive for the ‘عباس منصوران’ Category

آلترناتیوِ بازتولید فرهنگی استبداد شرقی و تقویم برهنگی ها

آوریل 5, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

«انسانی که ازخویش بیگانه شده، مانند متفکری است  که از ذات خود یعنی از ذات طبیعی خود بیگانه شده است و بنابراین اندیشه ی او، اشکال یا اشباح ثابتی هستند که خارج از طبیعت آدمی مسکن گزیده اند.»[1]

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس منصوران

حکومت یا دولت؟ هیاهوی انتخابات حکومتی

فوریه 24, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

تحریم، روی دیگر سکه‌ی ترمیم و شرکت
این نوشتار  بازنوشتی فشرده است در راستای بازنگری به مفهوم حکومت و دولت و هیاهوی انتخابات مجلس اسلامی در ایران.
مفهوم حکومت نیز مانند بسیاری از مفهوم‌های دیگر، در فرهنگ و اندیشه سیاسی  در ایران، آنگونه که باید و بایسته،  دریافت  نشده است. هنوز در ترجمه‌های سیاسی و فلسفی و اقتصادی به ویژه از مارکس و انگلس و یا هر ترجمه دیگر، حکومت را دولت ترجمه می‌کنیم و این دومفهوم را با یکسان ‌نگری، بازتاب می دهیم. دریافت و کاربرد مفاهیم، نگرش فلسفی، باژگونه می‌شود و از مشروطه تا کنون در تغییر دولت جان می‌‌بازیم و در بازسازی استبداد شریک می‌شویم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس منصوران

نظام بحران، بحران تحریم، بحران تغییر

ژانویه 30, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

این نوشتار به بحران اقتصادی و تحریم در ایران و پی آمدهای آن می‌پردازد.

بحران حاکم، پی‌آمد و تراکم حاکمیت و مناسبات بحران است.  گردباد اقتصادی اخیر و کنونی در ایران یک شبه آفریده نشده است. تنش‌های سخت اقتصادی کودتا‌ مانند، همانند کودتای سیاسی، آنی و ضربتی نیست، ترکش‌ها و مرکز کانونی انفجار و کوبش بحران فراگیر، قلب مناسبات  را نشانه می‌گیرد، و صدای آن، دستکم، میانگین ۶ ماه زمان و زمینه می‌خواهد. تنش کنونی در جامعه، برخلاف ادعاها، به‌احمدی نژاد، یا حتی تمامی جناح‌های حکومتی باز نمی‌گردد؛ ایران بازار کوچکی است از جهان سرمایه در حال بحران. در ایران، با دستکاری بحران، انفجار حباب‌‌ هاست که  فوران گرفته است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس منصوران

در بیان کرکس ها و فداییان!

ژانویه 23, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

 « گـر بـخـواهـد آدمـي پـي گـم كند
    
پـای هـای خـويــش را سُـم می كـند»[1]

به چندان تلاشی نیازی نیست، تا به ماهیت و هدف بیانیه «کرکس ها متحد شوید!» پی برد. جدا از اهمیت اینکه مبتکر، دست اندرکاران و مدافعین این سناریو کیست، مهمتر از همه، از سوی دیگر، هدف بیانیه است. پیام این پروژه، از درونمایه و مواضع آن پیداست.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس منصوران

بحران فراگیر سرمایه‌، نقد اقتصاد سرمایه‌داری(١٣)

ژانویه 15, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

بحران فراگیر سرمایه‌، نقد اقتصاد سرمایه‌داری([1])

(۱۳)

از آنجا که آزادی درک ضرورت است و ضرورت به پشتوانه‌‌ی آگاهی و مفاهیم عینی تحقق می‌یابد، از این روی هرگونه کاربرد مفاهیم و نوشتاری از حلقه استکهلم ، بدون آوردن نام، نیز آزاد است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس منصوران

آدونیس های زمینی، چکامه سرایان سوریه

دسامبر 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اینجا دمشق است، اشراقِ شرق. فرازِ خورشید. در دمشق، سده‌هاست که نه بارش نور، که رگبار مرگ می‌بارد. دمشق دروازه‌ی تاریخ، دروازه‌ی همه امپراتوری‌ها از آشور تا ‌یونان، روم، اُموی تا عثمانی و از 42 سال پیش تا اکنون، علوی که حکومت سرمایه را با پوشش ایدئولوژیک چیره می سازد. پیراهن عثمانِ خون چکان بر منبر معاویه و آنسوی در کوفه، قاتلین جانشین سوم محمد، با شمشیرها به بهانه تا جنگی افروخته شود به سودای حکومت دو رقیب در امپراتوری اسلامی، بین علی و لشگریانش و معاویه، از جنگ جمل و صفین و دیگر جنگ‌ها که یک سویش همیشه امامی بود و خلیفه ی خدایی بود تا اکنون به نام حکومت علی «علویان»، حزب بعث الیگارشی اسدها.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس منصوران

بحران فراگیر سرمایه‌، نقد اقتصاد سرمایه‌داری(١٢)

دسامبر 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بحران فراگیر سرمایه‌، نقد اقتصاد سرمایه‌داری([1])

(۱۲)

از آنجا که آزادی درک ضرورت است و ضرورت به پشتوانه‌‌ی آگاهی و مفاهیم عینی تحقق می‌یابد، از این روی هرگونه کاربرد مفاهیم و نوشتاری از حلقه استکهلم، بدون آوردن نام، نیز آزاد است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس منصوران