بایگانی

Archive for the ‘عباس گويا’ Category

درباره ماركس و هنر (٥)

آوریل 17, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

abbasgoya@yahoo.com

 

نوشته زیر روی رابطۀ محصولات هنربا استفاده كنندگان آن بصرف یك رابطۀ "تولید و مصرف هنر" متمركز شده است· اگر چه قصد اینبود كه رابطه تولیدات هنری را در متن شیوه تولید اجتماعی شان و رابطه هنر و سیاست نیز  در همین نوشته باز شود اما از آنجا كه نوشته جاری طولانیتر از آنچه كه در نظر داشتم شد٬ مابقی را به بعد موكول میكنم·

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

درباره ماركس و هنر (٤)

آوریل 10, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

abbasgoya@yahoo.com

نوشته های ماركس درباره هنر پراكنده است· قابل فهم است كه برای او پرداختن به مسائل مبرم تئوریك اقتصاد سیاسی٬ و در راس آن نقد شیوه تولید سرمایه داری در موزات با مبارزه فكری همه جانبه با بزرگترین متفكران اقتصادی٬ سیاسی٬ فلسفی  بورژوازی زمان خود اولویت داشت· در كنار اینها او رهبر دوفاكتوی فكری و بعضا عملی جنبش عام سوسیالیستی و جنبش خاص كمونیستی بود· یادداشتهای پراكنده او درباره هنر و ادبیات كه در گروندریسه٬ ایدئولوژی آلمانی٬ نقدی بر اقتصاد سیاسی٬ در نقد فلسفه هگل··· آمده است یك چارچوبی را برایمان ترسیم میكند·

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

درباره ماركس و هنر (٣)

آوریل 4, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

abbasgoya@yahoo.com

در یكی از كتابهای فیزیك دبیرستانی به كنایه نوشته شده بود "فیزیك كاریست كه فیزیكدان انجام میدهد"! یك توتالوژی(همانگوئی) كه نه معنای فیزیك را بدست میدهد و نه كاری كه فیزیكدان میكند. اگر لفظ فیزیك با حجم وسیعی از كتب انتزاعی ریاضی و فیزیك تداعی شده و قدری مرعوب كننده بنظر میاید٬ و "فیزیكدان" انسان را بیاد اینشتین و فیزیك كوانتم میاندازد و در نتیجه در نگاه اول این همانگوئی در مورد فیزیك بنظر "قابل تامل" میاید٬ این عبارت را نمیتوان با همان درجه از مرعوبیت در مورد هنر بكار برد. هنر٬ علیرغم اینكه به یك صنعت تبدیل و درس و دانشگاه تدریس میشود٬ دارای یك خصلت پایه ای انسانی است. اما در جوامع كنونی هنرمند٬ درست مانند فیزیكدان عنوان یك شغل و حرفه است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

درباره ماركس و هنر (١)

مارس 30, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

قسمت اول – مقدمه

 

از آنجا كه بحث در مورد هنر٬ گاه و بیگاه٬ در میان ما و تقریبا همیشه بدلیل یك واقعه هنری-سیاسی مطرح و به سطوح تیوریك كشیده میشود. از آنجا كه متاسفانه هیچگاه فرصتی برای پرداخت همه جانبه به این مقوله نیست. از آنجا كه درك ماركس از هنر متاسفانه با مفاهیم و پراتیك استالینیستی (سوسیال ریالیسم) از هنر مخدوش شده است. از آنجا كه در غرب نیز عمدا و عمدتا همان الگوی استالینیستی هنر را به ماركس نسبت میدهند. از آنجا كه بازنگران به ماركس به افراط افتاده برای "تبرعه" ماركس سعی میكنند هنر را كاملا مستقل از جامعه و روابط اجتماعی توضیح دهند.  و از آنجا كه عملا نمیتوان این بحث را در یادداشتهای كوتاه و پراكنده توضیح داد٬ فكر میكنم٬ یك نگاه همه جانبه به هنر و دیدگاه ماركس به آن٬ در جوار زندگی روزمره مان٬ كمكی باشد تا در وقایع آتی هنری با چشم مجهزتری به آنها نگاه كنیم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

مخمصه جوایز «جدایی نادر از سیمین» و هویت ضدآمریكایی جمهوری اسلامی. قسمت ٢

مارس 15, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

در كمپ مخالفان با كلیت جمهوری اسلامی دو برخورد متفاوت به فیلم و جوایزی كه به فیلم "جدایی نادر از سیمین"(جدایی) وجود دارد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

مخمصه جوایز «جدایی نادر از سیمین» و هویت ضدآمریكایی جمهوری اسلامی۔۔ ١

مارس 11, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

نوشته جاری٬ كه در دوقسمت عرضه خواهد شد٬ در تكمیل "تریولوژی" تحلیل فیلم "یك جدایی" بتحریر درمیاید.  (دو بحث قبلی تحت عنوان "درباره جایزه اسكار" و "چگونه جدایی نادر از سیمین مبلغ جمهوری اسلامی میشود" منتشر شدند).

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

اعتراضات وسیع در هند٬ اسپانیا٬ فرانسه علیه ریاضت اقتصادی

مارس 8, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

ماه فوریه شاهد ادامه و گسترش اعتراضات كارگری و دانشجویی به سیاستهای ریاضت اقتصادی در اروپا و آسیا بود. برجسته‌ترین این اعتراضات در یونان٬ اسپانیا و هند بوقوع پیوست.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

چگونه «جدایی نادر از سیمین» مبلغ جمهوری اسلامی میشود

مارس 5, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

این نوشته متمم نوشته دیگری تحت عنوان "درباره جایزه اسكار" است. در نوشته قبلی غرض افشای نقش سیاسی جایزه اسكاردر مجادلات جاری جمهوری اسلامی و غرب٬ صرفنظر از ماهیت فیلم٬ بود. در اینجا تزی را كه در نوشته قبلی مطرح كرده بودم را دقیق كرده٬ نشان خواهم داد كه چگونه این فیلم مبلغ و در خدمت جمهوری اسلامی است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

درباره كریستوفر هیچنز

دسامبر 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

كریستوفر هیچنز ٦٢ ساله كه بیش از یكسال با سرطان حنجره esophageal میجنگید پنجشنبه گذشته در آمریكا پس از ابتلا به ذات الریه جان خود را از دست داد. مرگ او موجی ازابراز تاسف در دنیای مجازی را بهمراه داشت. همچنین برخی به نقد او پرداخته و از مواضع سیاسی او در یكدهه گذشته ابراز انزجار كردند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

دفاع غنی نژاد از نهایت توحش سرمایه داری

دسامبر 8, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

موسی غنی نژاد٬ پیرو مكتب اقتصادی شیكاگو[١]٬ ماركس را در تیتر نوشته ای بنام "ماركس یك رمال بود"[٢] گنجانده است. نوشته غنی نژاد انعکاسی از وحشت یک روشنفکر دانشگاهی مستاصل جهان سومی از اعتبار مارکس در جنبش ضد کاپیتالیستی جاری در سطح جهان است. ترکیبی از بی بضاعتی نظری، متاثر از فرهنگ ملایان، و تعلق به دست راستی ترین جناح بورژوازی، محصولش یک آلیاژی فکری است که برای دفاع از سرمایه داری بحران زده امروز چیز بیشتری از یک ادبیات مستهجن در چنته ندارد. هدف نوشته غنی نژاد تبلیغ اقتصاد ماكیاولیستی سرمایه داری و دفاع از آن است٬ ربط زیادی به ماركس ندارد و نام مارکس در تیتر او عمدتا تابلوئی برای جلب توجه است و برای او و دشمنان مارکس بیش از بقیه استدلالها اهمیت دارد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

اشغال دانشگاهها و تشكیل مجامع عمومی دانشجویی در روز ١٦ آذر ١٣٩٠

دسامبر 5, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

١٦ آذر امسال را به روز اشغال دانشگاهها و روز تشكیل مجامع عمومی دانشجویی تبدیل كنیم۔ روز دانشجو را باید به روز اعلام  و اعمال قدرت از طریق اشغال دانشگاهها و تشكیل نهادهای قدرت مردم٬ مجامع عمومی تبدیل كرد٬ حتی اگر آن نهاد در توازن قوای كنونی برای یكبار و فعلا برای یكروز تشكیل شوند و كنترل دانشگاهها را برای یكروز یا چند ساعت بدست خود بگیرند۔ باید نطفه قدرت مردم٬ بدست مردم و برای مردم را در اشكال واقعی آن كاشت۔ باید قدرت متشكل مردم را بهمان نام واقعی خودشان خطاب كرد: مجمع عمومی۔

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

بوش و اوباما هر دو نیوكنسرواتیوند

نوامبر 12, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در "ما و ٩٩ درصدی ها (٣)"* درك خود از كشمكش طبقاتی و انعكاس آن در حكومت سرمایه داری را بیان كردم۔ خلاصه كنم٬ آنچه باعث پیدایش تیوریها و دكترین های مختلف در   جبهه بورژوازی  میشود كشمكش طبقاتی است۔ اگر نیو لیبرالیسم كه بیان دیگرش نیو كنسوراتیسم٬ فریدمنیسم( یا بقول ناموی كلاین "دكترین شوك")٬ تاچریسم و ریگانیسم است٬ عروج میكند٬ علتش را باید در موقعیت تدافعی جنبش كارگری جست۔ جنبش كارگری در انقیاد تشكلات اتحادیه ای بود و نقدش به سرمایه داری در سیاست نمایندگی نمیشد۔ این اتفاقاتی بود كه در دهه ٧٠ به سرانجام رسید و زمینه عروج نیولیبرالیسم را در دهه ٨٠ در غرب فراهم آورد۔ فروپاشی بلوك شرق جنبش كارگری را هر چه بیشتر در موضع تدافعی قرار دارد و اینبار فریدمنیست كه نماینده توحش سرمایه داری بود بجلو صحنه آمد٬ دست تاچریسم و ریگانیسم را از پشت بست۔

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

گزارشی از اعتصاب عمومی اوكلند

نوامبر 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مجمع عمومی سه هزار نفره اوكلند بدنبال توحش پلیس در سه شنبه ٢٥ اكتبر٬ در شامگاه چهارشنبه تشكیل شد. تعداد ١٦٠٧ نفر در رای گیری مجمع عمومی شركت كردند و این جمع با ١٤٨٤ رای موافق در مقابل ٤٦ رای مخالف و ٧٧ رای ممتنع فراخوانی به اعتصاب عمومی و اعتراضات خیابانی در روز چهارشنبه ٢ نوامبر داد(١)

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

تمام قدرت بدست مجامع عمومی! … ما و ٩٩ درصدی ها(٧)

نوامبر 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

www.abbasgoya.com

توشته حاضر در پرتو تحلیل حمید تقوایی از جنبش اشغال تهیه شده است۔ (١) این نوشته ضمن جمعبندی ٦ نوشته گذشته سعی میكند رابطه تشكل توده ای كه در جنبش اشغال به شكل مجمع عمومی تبلور یافته است را از نقش یك حزب رهبری كننده جنبش تفكیك و رابطه ایندو را نشان دهد۔

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

جنبش ضد سرمایه داری اشغال وال استریت ٬پاسخی به كاظم علمداری

نوامبر 1, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

نوشته کاظم علمداری تحت عنوان "جنبش وال استریت و چپ سنتی" یک نمونه تیپیک از برخورد محافل دست راستی اپوزیسیون ایرانی است که برای دفاع از سرمایه داری و دمکراسی سر از پا نمیشناسد. دست به تلاشی عجیب میزند تا بلکه چهره متعفن سرمایه داری و دمکراسی را بزک کند، سرمایه داری را یک نظام اذلی و ابدی معرفی کند و دمکراسی را نهایت خوشبختی انسان قالب کند. عبث! "استدلالات" علمداری در دفاع از سرمایه داری البته کهنه و پاخورده و تکراری است. حرفهایش درباره تعدیل این سیستم نیز تکراری است که مثل تمام موارد دیگر، وقتی جامعه در اعتراض به وضع موجود بحرکت درمیاید و نظم موجود را تهدید میکند، مدافعین نظام موجود به کمبودهائی اعتراف میکنند و برای تعدیل آن نسخه میدهند. جالب اینست که همت آقای علمداری برای جهت دادن نظرات بسوی دفاع از سرمایه داری به بهانه جنبش اشغال وال استریت صورت میگیرد. از آینده این جنبش و رادیکالتر شدن آن نگران است و تلاش میکند آنرا از محتوای ضد سرمایه داری اش خالی کند و آنرا بعنوان یک جنبش برای "اصلاحات" معرفی کند تا بلکه حداکثر چنین بشود. تمام آسمان ریسمان بهم بافتن‌های كاظم علمداری برای اینست كه بگوید هر کسی به ساحت سرمایه نزدیک شد و خواست حقش را از حلقوم سرمایه داری بیرون بکشد، با او مخالف است. اما دنیا دارد تغییر میکند. در چهارگوشه جهان، از میدان تحریر قاهره تا وال استریت، یک جنبش عظیمی بحرکت درآمده که علیرغم کمبودها و اشکالات زیاد آن سرمایه داری را هدف گرفته است. باید برای تقویت این جنبش و پیروزی آن تلاش کرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

جنبش ضد سرمایه داری اشغال وال استریت ٬پاسخی به كاظم علمداری

نوامبر 1, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

نوشته کاظم علمداری تحت عنوان "جنبش وال استریت و چپ سنتی" یک نمونه تیپیک از برخورد محافل دست راستی اپوزیسیون ایرانی است که برای دفاع از سرمایه داری و دمکراسی سر از پا نمیشناسد. دست به تلاشی عجیب میزند تا بلکه چهره متعفن سرمایه داری و دمکراسی را بزک کند، سرمایه داری را یک نظام اذلی و ابدی معرفی کند و دمکراسی را نهایت خوشبختی انسان قالب کند. عبث! "استدلالات" علمداری در دفاع از سرمایه داری البته کهنه و پاخورده و تکراری است. حرفهایش درباره تعدیل این سیستم نیز تکراری است که مثل تمام موارد دیگر، وقتی جامعه در اعتراض به وضع موجود بحرکت درمیاید و نظم موجود را تهدید میکند، مدافعین نظام موجود به کمبودهائی اعتراف میکنند و برای تعدیل آن نسخه میدهند. جالب اینست که همت آقای علمداری برای جهت دادن نظرات بسوی دفاع از سرمایه داری به بهانه جنبش اشغال وال استریت صورت میگیرد. از آینده این جنبش و رادیکالتر شدن آن نگران است و تلاش میکند آنرا از محتوای ضد سرمایه داری اش خالی کند و آنرا بعنوان یک جنبش برای "اصلاحات" معرفی کند تا بلکه حداکثر چنین بشود. تمام آسمان ریسمان بهم بافتن‌های كاظم علمداری برای اینست كه بگوید هر کسی به ساحت سرمایه نزدیک شد و خواست حقش را از حلقوم سرمایه داری بیرون بکشد، با او مخالف است. اما دنیا دارد تغییر میکند. در چهارگوشه جهان، از میدان تحریر قاهره تا وال استریت، یک جنبش عظیمی بحرکت درآمده که علیرغم کمبودها و اشکالات زیاد آن سرمایه داری را هدف گرفته است. باید برای تقویت این جنبش و پیروزی آن تلاش کرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

ما و ٩٩ درصدی ها (٦)

نوامبر 1, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

www.abbasgoya.com 

اعتصاب دوم نوامبر در اوكلاند (١)

بعد از نوشتن این یادداشت متوجه شدم مجمع عمومی اوكلاند فراخوانی به اعتصاب عمومی در دوم نوامبر در اعتراض به توحش پلیس داده است۔ تا كنون چند اتحادیه از جمله اتحادیه معلمان٬ نجاران و یو ای دبلیو به این فراخوان پاسخ مثبت داده اند۔ قرار است علاوه بر اعتصاب٬ اعتراضات خیابانی نیز صورت بگیرد۔

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

ما و ٩٩ درصدی ها (٦)

نوامبر 1, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

www.abbasgoya.com 

اعتصاب دوم نوامبر در اوكلاند (١)

بعد از نوشتن این یادداشت متوجه شدم مجمع عمومی اوكلاند فراخوانی به اعتصاب عمومی در دوم نوامبر در اعتراض به توحش پلیس داده است۔ تا كنون چند اتحادیه از جمله اتحادیه معلمان٬ نجاران و یو ای دبلیو به این فراخوان پاسخ مثبت داده اند۔ قرار است علاوه بر اعتصاب٬ اعتراضات خیابانی نیز صورت بگیرد۔

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

ما و ٩٩ درصدی ها (٥)

اکتبر 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ما و ٩٩ درصدی ها (٥) – توحش پلیس٬ اسكات اولسون 

ضرب و شتم شدید اسكات اولسون كه توسط پلیس در حمله به معترضین جنبش ٩٩ درصدی در اوكلاند صورت گرفت آخرین نمونه از توحش پلیس است۔ این اتفاق نه تنها جنبش ٩٩ درصدی را سرد نكرد٬ كه برعكس توهم به پلیس را هر چه بیشتر در آمریكا  فرو ریخت۔ اسكات اولسون ٢٧ ساله از سربازان ناو آمریكا  در جنگ با عراق بود۔ او پس از بازگشت به آمریكا به جمع مخالفین با جنگ عراق پیوست۔ اگر چه او ساكن سان فراسیسكو است اما به همراه سایر همقطارانش در روز سه شنبه به جمع متعرضین ٩٩ درصدی اوكلاند پیوست۔ او كه از ناحیه سر مورد ضرب قرار گرفته بود اكنون در بیمارستان در انتظار عمل جراحی مغز است۔ 

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

«اعدام» پوششی برای تخطیه مردم

اکتبر 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

"اعدام قتل عمد دولتی است"۔ كلمه "دولتی" كلید این جمله است در غیر اینصورت هر قتل عمدی باید اعدام خوانده شود۔ كسیكه همسرش را بعمد میكشد او را اعدام نكرده است٬ عمدا كشته است۔

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

تبلیغات غرب در مورد قتل قذافی برای خلع سلاح كردن مردم مسلح لیبی است ٬ سخنی با اومانیستها

اکتبر 24, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

زمانیكه لاجوردی كشته شد٬ ما نه روی عمل قتل او را صحه گذاشتیم و نه كشتن او را محكوم كردیم۔ اما نوشتیم روزی كه جهان به جنایات آن چكیده جنایات جمهوری اسلامی پی ببرد بحال مردم ایران خواهد گریست۔ در آن مقطع ما تنها تشكل جدی در چپ و سردسته مخالفین با اعدام بودیم۔ در همان مقطع تمام دو خردادیها یكمرتبه شدند "اومانیست"٬ تروریستهای دولتی یكشبه از ترور دلشان بدرد آمد۔ خاطرم نمیاد ولی بعید نمیدانم كه حتی ما را متهم به خوشحال شدن از مرگ لاجوردی هم كرده باشند۔

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

ما و ٩٩ درصدی ها (٤)

اکتبر 23, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ما و ٩٩ درصدی ها (٤) : ٩٩ درصدی ها و آنارشیستها 

 19 اكتبر یونان شاهد بزرگترین اعتراضات كارگری و رژه ٥٠٠ هزار نفری معترضین در آتن بودـ اعتصاب عمومی روزهای ١٩ و ٢٠ اكتبر كه به فراخوان اتحادیه های كارگری و سایر تشكلات سیاسی كارگری داده شده بود قرار  بود فریادهای اعتراض خود را به داخل پارلمان یونان ببردـ در ایندو روز پارلمان یونان قرار بود در مورد شرایط وام پرداختی سازمان جهانی پول به بحث بپردازدـ این شرایط اساساً دو بند دارد یكی بالا بردن مالیاتها و دیگری طرحهای ریاضت اقتصادی. لازم به توضیح است كه نرخ دولتی و سراسری بیكاری در یونان قریب به ١٧  درصد وبنا بریك گزارش گاردین نرخ  بیكاری در میان جوانان قریب به ٥٠ درصد است

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

ما و ٩٩ درصدی ها (٣)

اکتبر 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

قبل از ادامه باید تاكید كنم كه این نوشته علیرغم اینكه به جنبش جهانی ٩٩ درصدی مپیردازد اما تمركزش روی جامعه آمریكاست۔ اگر چه این جنبش جهانی از نظر مضمونی در همه دنیا یكسانست اما از نظر نمادهایش یعنی توازن قوای طبقاتی٬ نیروهای سیاسی درگیر٬ ترمزها و كاتالیزورها در كشورهای گوناگون متفاوت است۔ بعنوان مثال این جنبش در ١٥ اكتبر در اسپانیا و ایتالیا و شیلی صدها هزار نفر را به خیابان برد اما در فرانسه و آلمان و هلند چینن نسبتی از تظاهركنندگان وجود نداشت۔

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

ما و ٩٩ درصدی ها (٢)

اکتبر 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ما و ٩٩ درصدی ها (٢) – شعار لغو سرمایه داری٬ یك دستاورد بزرگ 

شعار "لغو سرمایه داری"٬ یك دستاورد٬ یك عبارت مبهم

 

بعید میدانم ٦ هفته پیش كسی میتوانست تصور كند كه امروز شعار "لغو سرمایه داری" به یك عبارت عادی و نقل زبان جامعه آمریكا تبدیل شود۔ مهد بازار آزاد سرمایه داری جهان٬ بزرگترین اقتصاد تك دولتی جهان٬ سردمدار كمونیست كشی جهان بخاطرعدم تاب اهانت به ساحت مقدس سرمایه امروز دارد فریادهای "الغای سرمایه داری" را در مقابل بزرگترین بازار بورس و سرمایه مالی جهان در مركز شهر نیویورك قورت میدهد۔ صرف این امر یك دستاورد شعف انگیز است۔ اینكه نه تنها ٩٩ درصدی ها این عبارت را بكار میبرند٬ بلكه سیاستمداران و رسانه های عمومی عوامفریب نیز "سرمایه داری بد است" را انتقاد طبیعی فقرا بشمار میاورند٬ بخودی خود یك دستاورد مهم جنبش اشغال وال استریت  است۔

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

ما و جنبش ٩٩ درصدی ها (١)

اکتبر 17, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

توجه: بجای خسته كردن خواننده از یك مقاله طولانی٬ "كمونیسم كارگری و جنبش ٩٩ درصدی ها" در چند نوشته جداگانه و كوتاه عرضه میشود۔

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

حمله احتمالی غرب به ایران: انگیزه ها و اهداف

اکتبر 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

شروع مجدد پروپاگاندای جنگی  آمریكا و ایران به بهانه نقشه ترور سفیر عربستان سعودی در آمریكا توسط جمهوری اسلامی٬ در متن خیزشهای جاری انقلابی در اقصی نقاط جهان و خصوصا جنبش جهانی اشغال در آمریكا حایز اهمیت است۔

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

تحركات اخیر دولت سكولار اسلامی تركیه

سپتامبر 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مذهب باید در چارچوب شرایط سیاسی نقد شود٬ نه اینكه شرایط سیاسی در چارچوب مذهب نقد شود" كارل ماركس – نامه به انگلس ١٨٤٢

شرایط سیاسی داخلی و جهانی كه به دولت تركیه امكان قلدری در داخل و فرصت ظلبی كفتار گونه در خارج میدهد چیست؟

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

جنب و جوش های اخیر ماركسیستهای آكادمیك

سپتامبر 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

abbasgoya@yahoo.com

این ماركسیستها بتازگی تحركات قابل مشاهده ای داشته‌اند كه اساساً به دو علت است: بروز بحران جهانی سرمایه داری و دوم خیزشهای اجتماعی در ٣ سال گذشته.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا

پاسخى كوتاه به كل كل هاى سعيد صالحي نيا

سپتامبر 11, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

با ملاحظه محافظه كارانه قبلي ام اميدوار بودم سعيد متوجه اشتباه جدي خود شده باشد و آنرا تصحيح كند – اما متاسفانه او در نوشته اخير خود " حمایت از آنارشیزم یا نقد آنارشیزم؟! پاسخی به رفیق عباس گویا" از موضعي تدافعي٬ آسمان ريسمان به هم بافته تا به  تاييد و پافشاري در اصل نظراتش بپردازد-

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عباس گويا