بایگانی

Archive for the ‘علی محمد علیخانی’ Category

خشونت در اسلام واقعی همین است

ژانویه 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

خیلی ساده، به اعتقاد من بسیاری روایت های قرانی و احادیث اسلام شرایط را برای توجیه قتل و شکنجه و کشتارهایی که به دست حاکمان اسلامی ایران انجام می گیرد فراهم می کند. این داستان که، ’اسلام روایت های مختلف دارد و شما غیر دانشگاهیان بی تجربه و کم سواد باید قضاوت در مورد واقعیت اسلام را به عهد ه دست اندرکاران و متخصصان بگذارید‘، را بارها شنیده ایم اما همین ما غیر متخصصان وقتی دستورالعمل هایی از قبیل آیه های زیر را می خوانیم انگشت به دهان حیران می مانیم که چطور می شود این فرامین را با اصول ابتدایی انسانیت (آزادی بیان و مذهب و داستان عدالت و . . . همه پیشکش) وفق داد:

بیشتر بخوانید…