بایگانی

Archive for the ‘عکس’ Category

تک عکس … عليه نژادپرستى

آوریل 2, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عکس

عکسهاى جديد در صفحه » گوشه هايى از تاريخ کار و فعاليت کمونيستها در کردستان»

ژانویه 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:عکس

عکسهاى جديد در صفحه » گوشه هايى از تاريخ کار و فعاليت کمونيستها در کردستان»

ژانویه 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:عکس

تک عکس … تظاهرات » سفيدها » در شهر هەولير ( اربيل ) در کوردستان عراق بر عليه قانون منع تظاهرات!!؟؟؟

ژانویه 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:عکس