بایگانی

Archive for the ‘غلامحسین حسینی’ Category

فراخوان به رهبران عملی کارگران و سندیکاها

فوریه 6, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

برای رهبران عملی و پیشروان کارگران کاملا" عیان است که اگر نگرش و آگاهی کارگران از .موانع ؛ سدهای  ؛ تضادها و اختلافات صوری و ظاهری قومی ؛ ملی ، مذهبی ؛ جنسیتی گذر کند , همچنین امیتازات فریبکارانه مقطعی ( امثال یارانه ها ؛ پاداش ها و بهره وری ها ) و رقابت های شخصی و بطور خلاصه از کلیه تمایزاتی که طبقه حاکم و وابستگان آنها برای ایجاد مشغولیت ؛ سرگرمی  و درگیر شدن در این زندگی اسارت بار و تحمیل شرایط موجود ایجاد می نماید  ؛ توسط کارگران بکنار گذاشته شود و کارگران بتوانند ضمن گذر  از آنها ؛ به سد ؛ مانع و خاکریز اصلی برخورد   کنند که همان سد استثمار ؛ به یغما بردن حاصل دستریج و کار کارگران و خلع ید از تولید کننده گان از تولید خود و غارت آن بنفع طبقه انگل و استثمارگر حاکم است می رسند  .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:غلامحسین حسینی