بایگانی

Archive for the ‘فاتح بهرامی’ Category

متهم در جایگاه قاضی! درباره بحران اخیر در حزب «حکمتیست»

دسامبر 21, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بدنبال کودتای اقلیت دفتر سیاسی حزب حکمتیست، کورش مدرسی در نوشته ای با عنوان "حزب حکمتیست یک دفتر سیاسی دارد!" تلاش کرد هم برای ضرورت کودتائی که خود سازمانش داده دلیل بتراشد و هم در یک چشمبندی در مقام قاضی بنشیند و جای متهم را عوض کند. عمل و قلم کورش مدرسی هر دو یک پرونده بدست دشمنان کمونیسم داد. این واقعه در حزبی اتفاق افتاده که نام کمونیسم و حکمت را یدک میکشد و بهمین دلیل باید نقد و افشا بشود تا بشود تبلیغات زهرآگین بورژوازی علیه کمونیستها را خنثی کرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فاتح بهرامی