بایگانی

Archive for the ‘فاتح شیخ’ Category

اعتلای جدید جنبش کارگری در مصر: جلوه ای از ظرفیت عظیم طبقه کارگر در روند تداوم انقلاب مصر

اکتبر 1, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اعتصابات بزرگی پایتخت مصر و حومه کارگری- صنعتی آن را فراگرفته و عملا فلج کرده است. این اعتصابات به قاهره محدود نیست اما تمرکز نیروی آن در این متروپل عظیم که محل زندگی یک چهارم جمعیت ۸٥ میلیونی کشور است به آن از دو زاویه وزن و اهمیت ویژه داده است: ١- از زاویه مبارزات طبقه کارگر و توده های محروم جامعه برای بهبود فوری معیشت، ٢- از زاویه ارتباط این مبارزات با روند تداوم انقلاب. با اوجگیری جدید جنبش کارگری در مصر، این دو جنبه ضروری و جدانشدنی که دو عرصه اصلی نبرد طبقاتی جاری هستند، سوالات و مسائل جدیدی را در دستور رهبران و فعالین کارگری مصر گذاشته اند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فاتح شیخ

انقلابات ٢٠۱١

آوریل 3, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

متن ادیت شده سخنرانی درباره تحولات انقلابی در شمال آفریقا و خاورمیانه
پلنوم بیستم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری- حکمتیست

بحثم را با اشاره به بند اول اساسنامه حزب حکمتیست شروع میکنم که میگوید این حزب "براى متشکل کردن و هدايت طبقه کارگر براى تحقق انقلاب کمونيستى تشکیل شده است". در بحث قبلی یکی از رفقا یادآوری کرد که انقلاب کارگری خودبخودی نیست، سازمان داده میشود در حالیکه انقلابات دیگر میتوانند خودبخودی باشند. انقلاب کارگری را باید سازمان داد و سازمان دادن انقلاب کارگری در اوج خود به قیام میرسد، یعنی به همان ٢٥ اکتبر ١۹١۷ در تقویم انقلاب کارگری روسیه. انقلابات جاری را از این زاویه باید دید. ما حزب معینی هستیم با این وظیفه درجه اول و از زاویه این وظیفه به هر تلاطم انقلابی نگاه میکنیم. ما ناظر بیطرف نیستیم شرکت کننده هستیم از همین حالا و نه از حالا از وقتی که حزبمان را با این افق و هدف تشکیل داده ایم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فاتح شیخ

سقوط مبارک پیروزی بزرگ انقلاب مصر

فوریه 12, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

امروز با سقوط حسنی مبارک، انقلاب مصر به پیروزی بزرگی دست یافت و جشن و شادمانی کم نظیری سراسر مصر را فرا گرفت. سقوط مبارک خواست مشترک همه جنبشهای اجتماعی مخالف دولت مصر بود که سریعا به خواست و آرزوی دهها میلیون انسان تشنه رهایی و زندگی بهتر بدل شد و چنان نیروی انقلابی بنیانکنی به میدان آورد که هیچ مانعی نمیتوانست جلودارش باشد. هرچند انفجار انقلابات در جوامع سرمایه داری معاصر، حاصل تناقضات بنیادی مشابهی است، اما اینکه در هر جامعه ای بر محور چه خواست مشخصی انقلاب در میگیرد، چه وقت در میگیرد و با چه سرعتی به پیروزی میرسد، غالبا قابل پیش بینی نیست. اتفاق میافتد، بعد قابل شناخت میشود. در انقلاب جاری مصر خواست بزیرکشیدن مبارک از همان روزهای اول چنان توده گیر شد که دولت مصر با همه قدرت سرکوبگرش نتوانست آن را مهار کند. 

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فاتح شیخ

خیزش توده ای در تونس و مصر ٬ هنوز شروع کار است!

فوریه 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

فاتح شیخ : هفت هفته پس از نخستین جرقه "شورش نان" در تونس (١٧ دسامبر) و ده روز پس از نخستین موج "روز خشم" در مصر (٢٥ ژانویه)، خیزش توده های بپاخاسته در این دو کشور گامهای بلندی برداشته است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فاتح شیخ

«شورش نان» در تونس رئیس جمهور را فراری داد

ژانویه 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بعد از ظهر امروز جمعه ٢٤ دی (١٤ ژانویه) پس از چهار هفته اعتراضات گسترده علیه گرانی و بیکاری، رئیس جمهور تونس زین العابدین بن علی ، ناچار به فرار شد. آخرین ضربه را امروز کارگران پایتخت و مناطق اطراف، با یک اعتصاب دوساعته یکپارچه به دولت بن علی وارد آوردند. اعتصاب سمبلیک کارگران پایتخت تونس به فراخوان "اتحادیه سراسری کار" تنها اتحادیه کارگری مجاز آن کشور برگزار شد و هدف از آن به زانو در آوردن دولت و استعفای بن علی بود.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فاتح شیخ

ويكیلیکس و حقیقت

دسامبر 3, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

جنجال ویکیلیکس هم عالمی دارد. گویا دیپلماسی مخفی بورژوازی، رسوائی "جدید" ببار آورده است. حقیقت چیست؟ حقیقت خود اولین قربانی این غوغاست. با انتشار مجموعه دیگری از اسناد دیپلماتیک توسط ویکیلیکس WikiLeaks بار دیگر گوشه کوچکی از پرده بالا رفته و سر خونین میلیونها مدوسا جلو دید همه قرار گرفته است. و دیکتاتوری طبقه سرمایه دار تحمل همین قدر بالا رفتن پرده دیپلماسی مخفی اش را ندارد. همه جا دارند با همه وسائل دم دست خفه اش میکنند، حالا که راه دست تکذیب و تعقیب قانونی ندارند، از محدودیتهای فراقانونی تا هشدار امنیتی تا مار مرده نصایح اخلاقی و ضوابط ادیتوری ژورنالیستی و غیره و غیره پیش پایش پرت میکنند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فاتح شیخ