بایگانی

Archive for the ‘فاروق نقشی’ Category

راه رسیدن به آزادی، سرنگونی رژیم اسلامی!

فوریه 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

جدال و مبارزه میان آزادی و آزادیخواهی از یکسو و سرکوب و دیکتاتوری از جانب دیگر کماکان ادامه دارد و میتوان گفت که وارد فاز جدیدی نیز شده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فاروق نقشی