بایگانی

Archive for the ‘فايق کيخسروى’ Category

هشت مارس امسال وموضعی انتقادی به برخورد فعالین چپ و کارگری

مارس 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

فايق کيخسروى : تاریخ صد سال گذشته ی جنبش برابری طلبی زنان و نقش فعال و پیشرو زنان کارگر و سوسیالیست در تعین بخشی چپ و همچنین در راس قرار دادن آلترناتیو طبقه کارگر به مثابه پاسخ گو به معضلات

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فايق کيخسروى