بایگانی

Archive for the ‘فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی’ Category

تظاهرات صدها نفری مردم ورتسبورگ در دفاع از پناهجویان ایرانی

آوریل 15, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

بیشتر بخوانید…

دعوت به کنفرانس مطبوعاتی در ورتسبورگ … تحصن پناهجویان در ورتسبوگ با حمایت مردم ادامه دارد!

آوریل 11, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

اطلاعیه شماره 26

دعوت به کنفرانس مطبوعاتی در ورتسبورگ

فدارسیون سراسری  پناهندگان ایرانی واحد آلمان به همراه فعالین و دست اندرکاران تحصن در ورتسبورگ برای رور پنجشنبه 12 آوریل یک کنفرانس مطبوعاتی فراخوان  داده اند. دعوتنامه این کنفرانس برای مدیا و بخشی از مقامات دولتی در ورتسبورگ نیز ارسال شده است.

بیشتر بخوانید…

پناهندگان متحصن در ورتسبورگ آلمان قدم بزرگی به پیش برداشتند

آوریل 4, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

اطلاعیه شماره 23

پناهندگان متحصن در ورتسبورگ آلمان قدم بزرگی به پیش برداشتند
عقب نشینی دولت آلمان در مقابل پناهجویان ورتسبورگ شروع شد
مبارزه تا تحقق کلیه خواست های پناهجویان ادامه خواهد یافت 

بیشتر بخوانید…

دولت آلمان و دولت محلی بایرن با پناهجویان ورتسبورگ مذاکره میکنند

آوریل 4, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

اطلاعیه شماره 22

امروز سه شنبه 3 آوریل 2012، شهرداری ورتسبورگ در تماسی که با حسن حسین زاده سخنگوی متحصنین داشت، اطلاع داد که هیاتی از طرف دولت آلمان و دولت محلی بایرن برای رسیدگی به خواستهای پناهجویان فردا چهارشنبه 4 آوریل در ساعت 12 ظهر به ورتسبورگ خواهد آمد تا با پناهجویان مذاکره کند.

بیشتر بخوانید…

دومین تظاهرات بزرگ مردم ورتسبورگ در حمایت از پناهجویان ایرانی

مارس 30, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

اطلاعیه شماره 17

روز پنجشنبه 29 مارس به فراخوان فعالین جنبش 99 درصدیهای ورتسبورگ تظاهراتی با شرکت صدها نفر از مردم این شهر در حمات از تحصن و مبارزات پناهجویان ایرانی برگزار شد. قبل از شروع تظاهرات، مردم در برابر چادر محل برگزاری تحصن تجمع کرده و با پناهجویان متحصن به بحث و گفتگو پرداختند و در ساعت 6 بعد از ظهر با در دست داشتن پلاکاردهایی که بری روی آنها خواستهای پناهجویان نوشته شده بود، به طرف مرکز شهر به راه افتادند. شعارهای تظاهرات به این شرح بود: حق پناهندگی حق انسانی است، سیاست دولت محلی بایرن مبنی بر عدم قبولی پناهجویان ایرانی عین راسیسم است، زنده باد همبستگی جهانی. در مسیر راهپیمایی صد ها نفر از مردمی که شاهد این تظاهرات بودند می ایستادند و با این تظاهرات ابراز همبستگی میکردند.

بیشتر بخوانید…

تحصن پناهجویان ایرانی در ورتسبورگ وارد دهمین روز خود شد! … فراخوان جنبش ٩٩ درصدیها در حمایت از پناهجویان ایرانی

مارس 29, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

تحصن پناهجویان ایرانی در ورتسبورگ وارد دهمین روز خود شد!
گزارش انعکاس تحصن پناهجویان ایرانی در ورتسبورگ در مدیای آلمان!

در ادامه مبارزات پناهجویان ایرانی در ورتسبورگ مدیا و سانه های آلمانی زبان یکی پس از دیگری ناچار به انعکاس این اعتراضات شده اند. لحن و شیوه خبررسانی  مدیهای آلمان در برخورد به اعتراضات پناهچویان تغییراتی کرده است. اینکه اعتراض پناهجویان ایرانی، اعتراض به قوانین و سیاستهای ضد پناهندگی دولت آلمان می باشد، در عین حال مبارزه بر علیه جنایات جمهوری اسلامی، سرکوب و اعدام نیز می باشد. این نکته ای است که مدیا ناچار به اعتراف به آن شده اند. مدیا واقعیات جامعه ایران را در ورتسبورگ و اززبان معترضان و از زبان دست اندارکاران فدراسیون و فعالین حقوق پناهندگی دیده و لمس و کرده وناچار به اشاره به واقعیات ایران شده اند.

بیشتر بخوانید…

تظاهرات بزرگ صدها نفری در حمایت از پناهجویان متحصن ایرانی در شهر ورتسبورگ آلمان برگزار گردید

مارس 26, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

روز یکشنبه 25 مارس به فراخوان فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی و با حمایت گروههایی از دانشجویان دانشگاه ورتسبورگ وفعالین جنبش99 درصدیها، صدها نفر در شهر ورتسبورگ در حمایت از تحصن و مبارزات پناهجویان دست به تظاهرات زدند. تظاهرات راس ساعت 2 بعد ازظهر با تجمع در برابر چادرمحل برگزاری تحصن به طرف مرکز شهرآغازشد.

بیشتر بخوانید…