بایگانی

Archive for the ‘فرامرز دادور’ Category

چپ و اپوزیسیون جمهوری‌خواه در ایران

مارس 18, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

در ایران، در برابر پیشرفت به سوی آزدی و عدالت اقتصادی معضلات زیادی وجود دارند. در میان عوامل بازدارنده، علاوه بر سیاست‌های سرکوبگرانه از طرف رژیم ارتجاعی ولایت فقیه و تداوم مناسبات استثماری سرمایه‌داری می‌توان به سیاست‌های چپ‌روانه و غیر واقع‌گرایانه در میان بخشی از جنبش سوسیالیستی و کارگری، نیز، اشاره نموده متاسفانه، امروزه این جریانات به جای اینکه با استفاده از تحلیل‌ها و روش‌های عقلانی/ انتقادی به دنبال راهکارهای منطقی برای مبارزه باشند که در عین حفظ پرنسیب‌های آزادی‌‌خواهانه و عدالت‌خواهانه، با واقعیت وجود پلورالیسم اندیشه‌ها و عقاید خوانایی داشته باشد، هنوز از گرفتاری ناشی از بینش سیاسی دگماتیک و خواسته‌های مافوق رادیکال رها نگشته‌اند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرامرز دادور

اپوزیسیون جمهوریخواه و جبهۀ دمکراتیک

سپتامبر 11, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

فرامرز دادور : طی ٣٢ سال گذشته، مردم ایران در زیر یوغِ یک رژیم ستمگر تئوکراتیک و بدون وجود هر نوع حقوق اساسی مدنی و آزادی های سیاسی زندگی کرده اند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرامرز دادور

چشم اندازِ دمکراسی، جمهوری و سوسیالیسم در ایران

ژوئن 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مردم ایران مانند دیگر جهانیان در آرزوی ایجاد جامعه ای هستند که بر روی محور شالوده های آزادی و عدالت اقتصادی استقرار یافته باشد. سئوال این است که با توجه به سلطۀ یک رژیم مرتجع تئوکراتیک در ایران، چه نوع تحولات دمکراتیک می توانند که زمینه های اجتماعی مستعدتری را برای پیشرفت در جهت اهداف نام برده ایجاد کنند. از دیدگاه سوسیالیستی، سرمایه داری که حول محورِ مالکیت و کنترل خصوصی بر ابزار اصلی و فعالیت های اقتصادی، سیستم کارمزدی و توزیع ثروت بر اساس مکانیسم بازار سازماندهی شده است، ناعادلانه و غیرانسانی است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرامرز دادور

جنبش چپ و مبارزات مردم در ایران و منطقه

مارس 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

فرامرز دادور : تلاش برای نیل به آزادی و عدالت اقتصادی یک پدیده ی جهانی است. در ایران کارگران، زنان، دانشجویان و بخش های دیگر مردم ستم دیده، همواره علیه خفقان سیاسی و ناعدالتی ها مبارزه می کنند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرامرز دادور

جامعه خودگردان سوسیالیستی ( بخش اول )

فوریه 11, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:فرامرز دادور

چشم انداز دمکراسی و سوسیالیسم در ایران

ژوئن 26, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

فرامرز دادور : از اوان انقلاب ١٣۵٧ تا به حال، دو موضوع دمکراسی و عدالت اجتماعی از خاطره ی مردم ایران جدا ناپذیر بوده است. انقلاب به مفهوم یک تحول بنیادی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرامرز دادور

چپ و جنبش دمکراتیک حاضر در ایران

ژانویه 31, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

فرامرز دادور : امروزه، در ایران، توده های میلیونی مردم، کارگران، بیکاران، محرومان، زنان، جوانان، دانشجویان، اقلیت های ملیتی و مذهبی و بسیاری از بخش های گوناگون جامعه بر روی محور مطالبات آزادی خواهانه و عدالت جویانه، کارزارهای مقاومت و اعتراض علیه نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی و حکومت گران خودکامۀ آنرا، در اشکال تظاهرات خیابانی، طومار نویسی، اعتصاب و انواع دیگر مبارزات حق طلبانه سیاسی/ اجتماعی به پیش می برند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرامرز دادور