بایگانی

Archive for the ‘فرخ قهرمانی’ Category

پاسخی رفیقانه به پاره ای ازابهامات ٬ پیرامون چهارمین گردهمآیی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی درایران – گوتنبرگ

اکتبر 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

azadiebaian@yahoo.se 

مطلبی تحت عنوان : «باری به هر جهت – نگاهی از دور به گردهمائی چهارم زندانیان سیاسی در گوتنبرگ» ازرفیق مان بهروزسورن درسایت گزارشگران به چاپ رسید که مرا به نوشتن این توضیحات وا داشت. چرا که اعتقاد راسخ دارم نویسنده ی این مطلب یکی ا زتلاشگرا ن این عرصه بوده و انتقاداتش هم رفیقانه ودرجهت بهبود وا رتقاء این برنامه می باشد بنابراین من هم به عنوا ن یکی از اعضای کمیته ی برگزاری و یکی ازاعضای کمیته ی شهری لازم دانستم توضیحاتی را جهت روشن کردن پاره ای از ابهامات بیان نمایم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرخ قهرمانی