بایگانی

Archive for the ‘فرخ معانى’ Category

ديکتاتوريها در سراشيبی سقوط

فوریه 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

نهضت آزادي خواهی کل منطقه را دربر گرفته است. کشورهائی که جزاير آرام و ثبات نظامهای خودکامه محسوب می‌شدند يکی پس از ديگری در آتش انقلابات دمکراسی‌خواهی و برابری طلبی درمی‌افتند. مردم بجان آمده بعد از تحمل بيش از سه دهه ظلم، نابرابری، زندان، شکنجه، اعدام، گرسنگی و فقر به خيابانها ريخته‌اند و عزم جزم کرده‌اند تا بزير کشيدن دولت‌های خودکامه و برقراری دمکراسی و برابری از پای ننشينند. شجاعت و اسقامت جوانان مصر و تونس به الگوی جوانان ديگر کشورهای منطقه تبديل گرديده است. در حال حاضر خيابانهای ليبی، الجزاير، بحرين، اردن و يمن مملو از خروش صدها هزار شهروند معترض به دولت‌های ديکتاتوری حاکم بر کشورشان هستند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرخ معانى

گرامی باد روز کومه‌له

فوریه 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در خفقان سنگين سالهای سياه ديکتاتوری، دلير مردانی از تبار آزادگان عزم جزم کردند به جنگ تاريکی روند، تا به ارمغان آورند خورشيد آزادی را

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرخ معانى

در حاشيه بيانيه حزب دمکرات کردستان ايران «کميته تبليغات»

دسامبر 30, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

پاسخ حزب دمکرات کردستان ايران به نظر وخاطرات عبدالله مهتدی در رابطه با جنگ حزب دمکرات و کومه‌له (مندرج درکتاب پنج سال با عبدالله مهتدی)، عکس‌العمل وسيعی را به همراه داشت. سبک برخورد حزب دمکرات به قضيه در بيانيه مطبوعاتيش فضا را بشدت متشنج کرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرخ معانى