بایگانی

Archive for the ‘فرشاد پاشازاده’ Category

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

آوریل 10, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

در اول ماه مه روز جهانی کارگر در سراسر دنیا تلاش ها و فعالیت هائی برای برگزاری و گرامیداشت این روز مهم توسط کارگران و فعالین کارگری و کمونیستها انجام می گیرد که این خود انعکاسی از اهمیت و ویژگی وجلوه خاص این روز مهم می باشد.در این روز نمایش قدرت جهانی طبقه کارگر و همبستگی و اراده کارگران جهان علیه سیستم بردگی مزدی و استثمار و ستم و نابرابری و بی حقوقی وبطورکلی علیه سیستم نظام جهانی سرمایه میباشد.برای طبقه کارگر در این روز فرصتی دوباره پیش می آید که با اتحاد و اراده قوی خود ایستادگی کند مقابل تمامی دستاوردهای نظام استثمارگر بورژوای اعم ازمذهب و خرافه پرستی و ناسیونالیسم و قوم پرستی و تبعیض و نا برابری. با نگاهی به تمامی جنبش های اعتراضی از جنبش 99 درصدی ها و تصرف وال استریت تا اعتصابات و اعتراضات کارگری در اروپا و تحرکات انقلابی عظیم در شمال آفریقا و خاورمیانه همگی گویای یک اتحاد و تلاش جهانی برای رسیدن به یک افق روشن می باشد.کارگران کمونیست و کمونیست ها در اول ماه مه روشنگر اینند که تمامی اعتراضات کارگری در جوامع مستبد به یک کمونیسم دخالتگر و تحزب کمونیستی نیازمند است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرشاد پاشازاده

انتظار و مشکل پناهجویان

ژوئیه 31, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اینکه جمهوری اسلامی یک حکوت دیکتاتور و سرکوبگراست مسئله شناخته شده ای است . اغراق نیست اگر گفته شود که این خاصیت رژیم اسلامی ایران رکورد تاریخ دوره مدرن بشریت را دارد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرشاد پاشازاده

سرنگون باد حکومت جهل و زور

فوریه 8, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 بی شک برای تمامی مردم ازادیخواه و به خصوص انسانهای زحمتکش و شریف و همه کارگران و اقشار محروم و بی حقوق و تمامی کسانی که جز ظلم و بی عدالتی و سرکوب وحشیانه از این حکومت مرتجع اسلامی و سرمایه داری هیچ چیز جز فقر و تنگدستی و فحشا و بیکاری و فضای همیشه بسته بدون ازادی قتل و اعدام و سنگسار تجاوز و زندان و شکنجه ارمغانی دیگر نیاورده معلوم و مشخص میباشد برای بدست اوردن تمام نیازها و خواسته ها و تحقق بخشیدن به تمامی احتیاجات اولیه یک انسان و همانا ازادی و برابری چیزی جز سرنگونی این نظام استبدادی و مرتجع اسلامی سرمایه داری وجود ندارد و وجود هم نخواهد داشت ایا به راستی میشود سکوت کرد و خاموش و بی اعتنا نسبت به تمامی این بی عدالتی ها و خشونت ها و سرکوب ها و ناشنوا به همه دردها و زجرها و مشقتهای این انسان های زجر کشیده و درد مند بود .  

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرشاد پاشازاده