بایگانی

Archive for the ‘فریبا ثابت’ Category

نیمه دیگر برای برابری ٬ برای صلح

مارس 7, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

روز هشت مارس روز مبازره زنان علیه تبیعض و نا برابری است.  روز همبستگی با زنانی است که در همه جای دنیا بپا خاسته اند. انقلابات عربی در تونس ، مصر ، لیبی ،یمن ،  خاور میانه وایران …. نشان می دهد که امروزه دیگر نمی توان نقش زنان را درخانواده و جامعه نادیده گرفت . واقعیت دیگر، اما اینکه امروزه خواست زنان برای بدست آوردن حقوق برابر در یک جامعه پدر سالار با جهانی شدن سرمایه ، با بحران اقتصادی جهانی ، رشد بنیاد گرایی مذهبی در تصادم قرار گرفته و جنبش زنان وحقوق زنان را حتی در کشورهای غربی که پیشرفت هایی داشته اند را به شدت تهدید می کند. در این موقعیت جهانی ، روز هشت مارس به عنوان سمبل مبارزه زنان بیش از هر وقت موضوعیت پیدا می کند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فریبا ثابت

تجاوز جنسی نهایت خشونت علیه زنان

نوامبر 25, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

طبق گزارش کمسیون زنان سازمان ملل ،خشونت علیه زنان  گسترده ترین نقض حقوق بشر است. حداقل 3/1 از زنان دست کم یک بار خشونت را در زندگی خود تجربه کرده اند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فریبا ثابت