بایگانی

Archive for the ‘فرید کلامی’ Category

کومەله و نمایش انتخابات در ایران

فوریه 26, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دوباره قراراست نمایش انتخاباتی در ایران برگزار شودواین بار نمایش انتخاباتی دوره نهم مجلس اسلامی خواهد بود. کارگزاران حکومتی اگر چه در فکر گرم کردن تنور انتخابات هستند ،اما همزمان  باوحشت  سراسیمه  ۱۲ اسفند، روز برگزاری این نمایش را انتظار می کشند. رژیم تلاش دارد با کشیدن مردم بطرف صندوق انتخابات برای خود مشروعیتی دست و پا کند ۰

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرید کلامی

٢٦ روز تحصن و اعتصاب غذا یک پارچه مردم سنندج

فوریه 6, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دردی ماه ۱۳۵۸ نیروهای سپاه پاسداران و مزدوران محلی(جاش) به طرف مردم شهر سنندج  تیراندازی کردند۰  مردم  شهردراعتراض به این اقدام سپاه دست به تحصنی درمحل استانداری شهر زدند۰ مدارس ،ادارات،بازار تعطیل شد و شهر یکپارچه علیه سپاه به پا خواست۰ ۰

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرید کلامی

خشونت و مشروعیت

ژانویه 12, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

زن جوانی که از سوءظن همسرش به ستوه آمده بود با ریختن بنزین بر روی خود اقدام به خودسوزی کرد.مردی به خاطر سوءظن، همسرش را با ضربات چاقو به قتل رساند.مردی خشمگین ، همسرش را به قتل رساند. و خشونت علیه زنان  همه‌گیرو جهانی است همه ملیت‌ها کم و بیش به آن اشنا هستند.خشونت نزد حیوانات (اگر بشود انرا خشونت نامید) قابل فهم و قابل توضیح است ،اما همین پدیده نزد انسان بسیار پیچیده  وتوضیح  آن بسی دوشوارتر می باشد .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرید کلامی

پیروزی مردم کردستان و اولین شکست جمهوری اسلامی (مرداد۱۳۵۸ـ آبان۱۳۵۸)

دسامبر 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در ۲۸مرداد ۱۳۵۸ اقای خمینی فرمان جهادعلیه مردم کردستان را صادرنمود واز نیروهای هوایی،زمینی ودریایی خواست هرچه سریعتر به کردستان هجوم برده و کردستان را اشغال نمایند۰

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرید کلامی

به یاد کاک فواد مصطفی سلطانی

سپتامبر 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در روز ٩ شهریورماه ١٣٥٨ خورشیدی دریک درگیری نظامی کوتاه با نیروهای  نظامی رژیم اسلامی کاک فواد همراه طهمورث اکبری جان  باختن۰قابل ذکر است کاک فواد که رهبر اصلی کومه له بود هیچ نیروی پیشمرگ کومه له را همراه خود نداشت ۰مرگ این عزیزان در کمترین زمان ممکن در سراسر کردستان و ایران پخش شد۰خبر بسیارکوتاه اما بس مهم۰ کاک فواد چهره خوشنام زندان ،مهمترین عنصر کومه له ،رهبر بخشی از جنبش انقلابی کردستان ،سازمانده اعترضات توده ای ،نیرو بخش فعالین سیاسی جان باخت زندگی را به درود گفت۰

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرید کلامی

۲۸مرداد سالگردمقاومت وپیروزی مردم کردستان درمقابل صدور حکم جهاد

اوت 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

۳۲سال پیش در چنین روزی رژیم جمهوری اسلامی به رهبری اقای خمینی فرمان جهاد علیه مردم کردستان صادر نمودوی در پیامش از نیروهای زمینی،هوایی و دریایی خواست به کردستان حمله کنند و مخالفین را سرکوب کنند   

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرید کلامی

۳۱خرداد،روزپیشمرگ کومه له گرامی باد

ژوئن 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

درفاصله بین ۱۳۵۸تا۱۳۷۰ بخشی از بازوی جنبش انقلابی وعدالت خواه وسوسیالیست درکردستان انقلابی، نیروی مسلح ورزمنده رابوجود آوردکه نام پیشمرگ کومه له رابرخودنهاد۰این نیروی نظامی درمقابل لشگرکشی واشغالگری رژیم جمهوری اسلامی همچون کوه البرز ایستادوتوانست بامبارزه و حضور سیاسی ،نظامی نقش مهم و ارزشمندی را در مقابل رژیم اسلامی از یک طرف ومرتجعین از طرف دیگر ایفا نماید۰پیشمرگ کومه له با حضور و فعالیت خود نتنها توانست دران دوران عامل مهمی در رشد وارتقاع سطح فرهنگی وسیاسی جامعه کردستان ایران باشد بلکه با فداکاری و ازخودگذشتگی دریکی از نابرابرترین جنگها هزاران حماسه نظامی افرید۰

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:فرید کلامی