بایگانی

Archive for the ‘قاسم خاکسار’ Category

پیرامون شعار آزادی و برچیدن زندانهای سیاسی

سپتامبر 29, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در ابتدا باید از رفیق سعید سهرابی برای کوشش اش در پرداختن  پیرامون شعار آزادی و برچیدن زندانهای سیاسی قدردانی کنم. قابل ذکر اینکه "شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ــ استکهلم" تصمیم به اجرای بحث عمومی پیرامون شعار آزادی و برچیدن زندانهای سیاسی گرفت. رفیق سعید سهرابی بعنوان یکی از فعالین شورا اولین مطلب را به عنوان "پیرامون شعار آزادی و برچیدن زندانهای سیاسی" در این زمینه در تاریخ 20110721 ارائه داد. نوشته حاضر دومین مطلب در این زمینه است. در ضمن نقدی است به مطلب رفیق سعید و خود بحثی است از منظری دیگر. در این باره، شورا برای دامن زدن همه جانبه به بحث مورد نظر و شرکت علاقمندان در این بحث و بررسی، نشست پالتاکی  را تدارک دیده: پیرامون شعار آزادی و برچیدن زندانهای سیاسی. تاریخ  و زمان نشسته پالتاک شورا: جمعه 20110930 ساعت 20:00 دراتاق paltak – Middle East Iran-shora

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:قاسم خاکسار

برگهائی از تاریخ ٧

سپتامبر 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

"گذشته چراغ راه آینده است"

  بحران جنبش چپ  نتیجه ی  منطقی و عاطفی دیدن سیمای خود در آئینه بود. انقلاب و مابعد انقلاب همه را در مقابل این سئوال قرار داد که بالاخره که هستیم، چه کرده ایم و برنامه ی آینده مان چیست. جواب هائی غیر ارضاء کننده به این سئوالات همه را دیر یا زود به یآس وامی دارد به جز دو گروه را .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:قاسم خاکسار